Skip to main content

HLEDAT

Cookies

Cookies
Zásady používání souborů cookie
Vítejte

na lokálních stránkách Janssen.com pro Českou republiku, které spravuje Janssen-Cilag s.r.o. Tyto zásady používání souborů cookie obsahují informace o našich postupech týkajících se shromažďování údajů o vás prostřednictvím souborů cookie nebo jiných monitorovacích technologií, když navštívíte naše stránky.

Přehled pravidel souhlasu s používáním souborů cookie

Právní předpisy EU vyžadují, aby organizace umisťující soubory cookie prostřednictvím svých stránek do počítačů svých návštěvníků získaly jejich „souhlas“ po poskytnutí jasných a úplných informací o tom, jak se soubory cookie na stránce používají.

Ke splnění těchto požadavků jsme učinili čtyři kroky:

(i)Identifikovali jsme soubory cookie a jiné monitorovací technologie poskytované prostřednictvím těchto stránek, účely, ke kterým slouží, a související informace, jako jejich platnost a zda se jedná o soubory cookie prvních nebo třetích stran.

(ii)Zhodnotili jsme rušivost těchto souborů cookie podle očekávání návštěvníků v oblasti jejich soukromí podle informací získaných z bodu (i) výše.

(iii)Poskytli jsme „jasné a úplné“ informace o souborech cookie pro tyto stránky s příslušnou úrovní zveřejnění, která odpovídá charakteru rušivosti každého souboru cookie (viz panel nastavení souborů cookie).

(iv)Použili jsme odpovídající strategii pro získání souhlasu se soubory cookie na těchto stránkách s přihlédnutím k jejich použití a míře rušivosti. Určité typy souborů cookie lze kvalifikovat jako zákonné výjimky a pokud tomu tak je, souhlas pro ně nebude požadován.

Strategie získání souhlasu používané na těchto stránkách

Evropské standardy pro získání souhlasu s používáním souborů cookie a podobných monitorovacích technologií (jako je sledovací pixel nebo webový skript) (dále „soubory cookie“) se nadále vyvíjejí a zatímco předchozí strategie získání výslovného souhlasu (nebo strategie „přijetí“) představují nejsilnější zákonné řešení pro získání souhlasu, mohou narušit zákazníkovu zkušenost se stránkami a nepříznivě ovlivnit legitimní sběr údajů na webových stránkách.

Strategie naznačeného souhlasu nám umožňuje odvodit souhlas tam, kde návštěvník soubory cookie nezakáže (nebo „vystoupí“ ze zákazu) po zveřejnění prominentních souborů cookie a jednoduchého, snadno dostupného ovládání souborů cookie na základní úrovni (viz panel nastavení souborů cookie). To návštěvníkovi umožní přijmout nebo zakázat soubory cookie používané na stránce.

Příslušná strategie získání souhlasu bude záležet na míře rušivosti souboru cookie s přihlédnutím k následujícím skutečnostem:

  • kdo soubor cookie spravuje (např. první nebo třetí strana),
  • jaké údaje soubor cookie sbírá,
  • jaký je jeho účel,
  • jaká je jeho platnost,
  • povaha webové stránky, která soubor cookie spravuje.

Pro soubory cookie, které vyžadují souhlas, postupujeme za použití tří úrovní:

  • soubory cookie s nízkou úrovní rušivosti: provádíme rozšířené zveřejňování v rámci zásad používání souborů cookie a poskytujeme jednoduché prostředky pro zakázání souborů cookie a odvozujeme souhlas se soubory cookie tam, kde návštěvník soubory cookie neodmítne
  • soubory cookie se střední úrovní rušivosti: postupujeme podle stejné strategie jako pro soubory cookie s nízkou úrovní rušivosti a také provádíme kontextové zveřejňování o souborech cookie použitých na příslušných místech webu (např. zveřejňování souborů cookie kolem cílených reklam nebo jiné funkčnosti stránky závisející na těchto souborech cookie)
  • soubory cookie s vysokou úrovní rušivosti: zavádíme strategii předchozího souhlasu (např. použití banneru / vyskakovacího okna vyžaduje návštěvníkův souhlas s těmito soubory cookie před jejich použitím).

Naznačený souhlas pro většinu souborů cookie: Soubory cookie rozmístěné na těchto stránkách mají pouze nízkou až střední úroveň rušivosti.

Zveřejnění souboru cookie podle typu, ne podle identity: Vzhledem ke značnému počtu souborů cookie umístěných na těchto stránkách jsou soubory cookie rozděleny do kategorií (např. ´reklamní soubory cookie´, ´analytické soubory cookie´). To umožňuje zveřejnění souborů cookie, které je pro zákazníky jednodušší a jasnější k pochopení.

POZNÁMKA: Panel nastavení souborů cookie poskytuje informace o účelu, platnosti a odkazy na zakázání souborů cookie.

Odkazy na jiné stránky

Tato stránka může obsahovat odkazy nebo reference na jiné webové stránky. Mějte, prosím, na paměti, že soubory cookie / monitorovací technologie jiných webových stránek neřídíme a tyto zásady používání souborů cookie se na takové stránky nevztahují.

Jak nás kontaktovat

Pokud máte jakékoli otázky, poznámky nebo připomínky ohledně těchto zásad používání souborů cookie nebo postupů týkajících se informací na těchto stránkách, kontaktujte, prosím:

             Janssen-Cilag s.r.o.

             Karla Engliše 3201/6,

             150 00 Prague 5, Czech Republic

             M: +420 227 012 218

Změny v těchto zásadách používání souborů cookie

Pokud se tyto zásady používání souborů cookie změní, bude jejich aktualizace zveřejněna na těchto stránkách. Tyto zásady používání souborů cookie byly naposledy aktualizovány 14.10.2014.

Typ cookie

Zdroj

Účel

Uplynutie

Ako blokovať

                                                                                                                                   Janssen cookies

Cookies nevyhnutné pre základné účely webových stránok a funkcií

Janssen

Tieto súbory cookie sú nevyhnutne potrebné pre správne fungovanie našich stránok. Tie nám umožňujú zabezpečiť bezpečnosť a efektívne doručenie našich stránkach.

Cookie sme si stanovili pre tento účel je automaticky odstránený z prístroja po zatvorení prehliadača.

Môžete zmeniť v Nastavenia svojho prehliadača, aby prijímal alebo odmietnuť tieto súbory cookie.

Cookies pre vylepšenie webových stránok

Janssen

Tieto súbory cookie pomôže zvýšiť výkon a použiteľnosť našich webových stránok. preferences you set (napríklad veľkosť písma alebo jazykové preferencie).

Cookie sme si stanovili pre tento účel je automaticky odstránený z prístroja po zatvorení prehliadača.

Môžete zmeniť v Nastavenia svého prehliadača, aby prijímal alebo odmietnuť tieto súbory cookie.

                                                                                                                     Cookies iných spoločností

Sledovacie technológie

Google Analytics

Tieto cookies sa používajú na zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci používajú naše stránky. Cookies informácie v anonymnej forme, vrátane počtu návštevníkov na stránkach, kde si návštevníci prišli na miesto od a stránok, ktoré navštívili.

Niektoré cookies stanovených pre tento účel sú automaticky odstránené z prístroja po zatvorení prehliadača. Iní môžu trvať po dobu až 24 mesiacov od vašej poslednej návštevy našich stránok.

Môžete si zvoliť pomocou Google Analytics na adrese: http://tools.goog le.com/dlpa ge/gaopto ut?hl=en-GB.

Funkčnosti webových stránok a technológie

YouTube

Ak je k dispozícii, tieto cookies sú používané na zabezpečenie funkčnosti na našich webových stránkach, ktorý je dodávaný tretími stranami. Bez týchto súborov cookie, nebudú určité funkcie webových stránok je k dispozícii pre našich návštevníkov. Údaje získané pomocou našich poskytovateľov služieb na tento účel môžu byť zdieľané na anonymnom základe s tretími stranami, a môžu byť použité pre cielené reklamné účely.

YouTube používa Adobe Flash súbory (alebo "Flash cookies") pre tento účel. Tie sú uložené na dobu neurčitú na vašom zariadení, ale možno odstrániť podľa pokynov pre blokovanie. Ďalšie cookie stanovenej YouTube pre tento účel môže trvať po dobu až 8 mesiacov odo dňa vašej poslednej návštevy našich stránok.

Nastavenie u spoločnosti Adobe na adrese:http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

YouTube nastavenie:
http://googlead s.g.double click.net/ ads/prefer ences/naiv 0optout.