Skip to main content

Search

4 tip til dit lægebesøg

4 tip til dit lægebesøg
På samme måde som to personer aldrig er helt ens, har to personer heller aldrig helt samme sygdomshistorie eller helbredsmæssige behov. Det er derfor vigtigt, at din læge får et tydeligt billede af det, du oplever, så I sammen kan træffe velbegrundede beslutninger om hvilken behandling, der passer bedst til dig. Her følger nogle tip til samtalen med din læge.

Dokumentér din sygdomshistorie
- Skriv en liste over din medicin (både receptpligtig medicin og håndkøbsmedicin)
- Angiv dine operationer, vaccinationer og allergier.
- Angiv, hvis du er allergisk over for bestemte lægemidler
- Angiv, hvis du er gravid, har planer om at blive gravid eller ammer

Vedgå dig din families sygdomshistorie
Skriv vigtige oplysninger ned om din families sygdomshistorie. Eksempler:
- Har du eller nogen af dine nære slægtninge hjertesygdomme? kræft? diabetes? en psykisk sygdom?
- Er nogen af dine nære slægtninge overfølsomme over for visse lægemidler?

Tænk over din nuværende situation
Tænk over, om forandringer i dit daglige liv kan hjælpe dig til at få det bedre. Det kunne eksempelvis være ved at ændre dit søvnmønster, spise en bestemt kost eller dyrke motion.

Diskuter medicinen med din læge
- Bed lægen fortælle om din medicin (f.eks. hvad den hedder, hvor ofte du skal tage den, hvilke virkning den har, og hvilke forventninger du skal have til dens virkning)
- Spørg om mulige bivirkninger
- Spørg, om der findes nogen anden behandling, som passer bedre i din situation

Hvis du oplever noget usædvanligt, som kan minde om en bivirkning, er det vigtigt, at du straks kontakter din læge. Ring 112, hvis du bliver akut syg.