Skip to main content

Search

Psoriasis

Psoriasis / Psoriasisgigt
Plak psoriasis

Psoriasis er en kronisk immunologisk hudsygdom. Huden udvikler tykke, røde, betændte skællende hudområder, der også kaldes plak. Dette skyldes inflammation. Inflammation kan bedst beskrives som en betændelse, der ikke skyldes bakterier. Årsagen til sygdommen er ukendt, men der er såvel arvelige som udefrakommende faktorer i spil.

750.0001-4 personer i Norden har psoriasis, heraf lever de 100-150.000 i Danmark.4 10-30 % af de mennesker, der har psoriasis rammes tillige af inflammation i leddene (psoriasisgigt).5

Psoriasisgigt 

Psoriasisgigt kan ramme patienter med såvel let som svær psoriasis. Det giver symptomer som hævelse, smerter og stivhed i led og sener. Sygdommen kan optræde i alt fra få til mange led i kroppen og kan give symptomer i f.eks. fingre, tæer, knæled og i leddene i ryggen. Som regel bliver flere led påvirket, og symptomerne øges med årene. Oftest ses psoriasis i huden, inden ledsygdommen giver symptomer, men leddene kan også rammes, inden der opstår psoriasis i huden.  Årsagen til sygdommen er ikke videnskabeligt klarlagt, men arv kombineret med miljøfaktorer spiller en rolle.6

Behandling

Personer, som lever med psoriasis, har ud over risikoen for at udvikle psoriasisartrit også en øget risiko for hjerte-karsygdomme, diabetes, inflammation i tarmen, overvægt og depression og oplever ofte en dårligere livskvalitet, fordi sygdommen påvirker dagligdagen og helbredet generelt. Lette tilfælde af psoriasis behandles med hudcremer og salver. Moderat til svær psoriasis behandles med lysbehandling eller medicinske behandling. Den medicinske behandling kan være med konventionelle lægemidler eller biologisk behandling som virker immunmodulerende.7, 8 Psoriasisartrit behandles i lette tilfælde med smertestillende, inflammationshæmmende lægemidler. Ved moderat til svær sygdom anvendes immunmodulerende eller biologiske lægemidler.6

Yderligere patient- og pårørendeinformation om Psoriasis og Psoriasisgigt kan bl.a. findes hos:

Gigtforeningen

Psoriasisforeningen

Sundhed.dk

*ANSVARSFRASKRIVELSE: Janssen og ovenfor nævnte har ingen indflydelse på hinandens indhold på disses respektive hjemmesider