Skip to main content

Search

Arendalsuka 2017

Janssen er klar til å delta aktivt på Arendalsuka 2017, 14. – 19. august. Vi står som medarrangør av to arrangementer, som du kan lese mer om her; 

Sustainable, Innovative Healthcare
Tid: Tirsdag 15/8 2017 15:00 - 16:30,  
Sted: Clarion Hotel Tyhomen, Arendal
Hovedarrangør: American Chamber of Commerce in Norway

Delta i debatten når stortingspolitikere, helsepersonell, internasjonale bedriftsledere og, viktigst av alt, pasienter tar for seg de store overskriftene om tilgang til innovative legemidler og diskuterer en bærekraftig fremtid for norske helsetjenester.
Fullt program og mer informasjon finner du HER

 

Tillitskrise og todelt helsevesen -Er den offentlige kreftbehandling i ferd med å miste legitimitet?
Tid: Onsdag 16/8 2017 12:00 - 13:45
Sted: Clarion Hotel Tyhomen, Arendal
Arrangører: Oslo Cancer Cluster, Kreftforeningen, LMI, Janssen-Cilag AS, AstraZeneca Norge og MSD Norge

Vi stiller spørsmålet om den offentlige kreftbehandling i ferd med å miste sin legitimitet og ser nærmere på ulikheter i tilgang til kreftbehandling i Norge.
Vi får se litt om hva velgerne mener om norsk helsevesen og kreftbehandling, og vi får høre fra pasienten som har fått tilgang til innovativ kreftbehandling. Vi hører legens erfaringer og tanker om et todelt helsevesen og vi får høre hvordan de løser ulikheter i et av våre naboland. Til sist ber vi politikerne skissere hvordan vi kan sikre tilgang til den beste kreftbehandlingen - i dag og i fremtiden. Delta i debatten!

Fullt program og mer informasjon finner du HER.