Skip to main content

Search

Innovasjon og økonomi innenfor helse

September måned setter vi globalt fokus på blodkreft. Med det bakteppet ønsker vi å dele denne rapporten fra Janssen om innovasjon og kostnader knyttet til blodkreft.

Selv som innovasjon er viktig for kvaliteten på helsetjenestene, samt bedre helseutfall, er det også en kilde til økende kostnader for myndigheter over hele verden. Finanspolitisk press gjør at myndigheter verden over forsøker å begrense tilgangen på innovative behandlinger. Selv om en slik politikk er forståelig, støtter det ikke nødvendigvis opp om ønsket om å styre sykdommenes kostnadsbyrde. I denne rapporten går vi gjennom økonomiske analyser av kostnadsbyrdene ved kreft, og da særlig blodkreft, og ser på hvordan innovative behandlingsformer påvirker andre kostnader i helsesystemet eller økonomien som helhet.

Janssen sponset nylig tankesmien ECIPE (European Centre for International Political Economy).

Last ned rapporten her.