Skip to main content

Search

janssen-til-kamp-mot-kreften

Mer målrettede behandlinger
Et terapiområde som Janssen legger ekstra stor vekt på er kreft. Selskapets visjon er å gjøre kreft til en sykdom det går an å helbrede eller forebygge. Målet er å finne terapeutiske løsninger som forlenger og forbedrer pasienters liv via målrettede behandlinger, sier Kristina Sandström, medisinsk direktør i Janssen i Norden.

Janssen fortsetter å ekspandere innenfor onkologi og satser på betydelig flere områder. Innenfor tumorbiologien har man kommet langt. Dette muliggjør nye fremskritt innen flere kreftområder der behandlingstilbudet er begrenset, og Janssen ønsker å rette søkelyset mot de områdene som mangler effektiv behandling, både innen hematologi og solide tumorer.

Dagens kreftforskningen fokuserer på å finne de mekanismene som driver selve tumorveksten – for deretter å stoppe den. Dermed dreier forskningen seg stadig mer om celleregulering, og hvordan vi kan arbeide med kroppens eget immunforsvar for å bekjempe tumoren. Det skjer også store fremskritt når det gjelder muligheten til å velge ut rett pasient til rett behandling, blant annet gjennom biomarkører som kan måles i blodet.

Den største utfordringen er å snu kreft fra å være en dødsdom til å bli en sykdom det går an å helbrede eller forvandle til en kronisk tilstand. Forutsetningen er å oppdage kreften tidlig og deretter gi en behandling som er skreddersydd etter den aktuelle pasientens behov. For oss betyr det å ivareta helheten – fra oppdagelse og diagnose til behandling og oppfølging.

Behandling av kreft står foran store gjennombrudd, og i løpet av de nærmeste ti årene vi vil se helt nye typer legemidler. Stadig flere former for kreft vil kunne behandles med målrettede terapier som fungerer som målsøkende roboter. Det gjør at behandlingene gir færre bivirkninger enn de vi har hatt til nå. Vi kommer til å se flere behandlinger som kan gis i hjemmet – av pasienten selv eller via behandlingsteam som kommer hjem til pasienten.

Kreft i morgen – en kronisk sykdom?

Vår visjon er at kreft skal bli en kronisk sykdom som i mange tilfeller kan helbredes helt. I dag finnes det standardiserte måter å vurdere den kliniske effekten av et legemiddel på, men dette tilsvarer egentlig bare en del av verdien for pasienten – og samfunnet for øvrig. Man bør også ta andre faktorer i betraktning, som økt bevegelighet og reduksjon av smerter, bedre søvn, mulighet til å komme tilbake i jobb osv., men disse parameterne er betydelig vanskeligere å vurdere – og det må endres, sier Kristina Sandström.
 

Les mer: