Skip to main content

Search

Janssens arbeid innenfor onkologi

Janssens arbeid innenfor onkologi

Kreft er et behandlingsområde som Janssen legger ekstra stor vekt på. Vår visjon er å gjøre kreft til en sykdom det går an å helbrede eller forebygge. Vårt mål er å finne behandlingsalternativer som både forlenger og forbedrer pasientens liv. Vi jobber kontinuerlig for å forandre betydningen av hva en kreftdiagnose innebærer.

«I dag har kreftforskningen fokus på å finne de mekanismene som driver selve tumorveksten – for så å stoppe den. Dermed dreier forskningen seg stadig mer om celleregulering, og hvordan vi kan arbeide med kroppens eget immunforsvar for å bekjempe tumoren,»sier Kristina Sandström, medisinsk direktør i Janssen i Norden.

”I dag har kreftforskningen fokus på å finne de mekanismene som driver selve tumorveksten – for så å stoppe den. Dermed dreier forskningen seg stadig mer om celleregulering, og hvordan vi kan arbeide med kroppens eget immunforsvar for å bekjempe tumoren,

Kreftområdene vi arbeider med er blant annet prostatakreft og forskjellige typer blodkreft (multippelt myelom og kronisk lymfatisk leukemi). For oss er det viktig å rette søkelyset mot de områdene som i dag har et dårlig tilbud av behandlingsalternativer. Vi ønsker å se mer målrettede behandlinger som gjør hverdagen enklere for kreftpasientene.

«Stadig flere former for kreft vil kunne behandles med målrettede terapier som fungerer som målsøkende roboter. Det gjør at behandlingene gir færre bivirkninger enn de vi har hatt til nå,»sier Kristina Sandström, medisinsk direktør i Janssen i Norden.

For å komme stadig nærmere målet om å beseire kreften, er det viktig å ha en åpen forsknings- og innovasjonskultur. I samarbeid med Yale School of Medicine i USA og gjennom prosjektet YODA (Yale School of Medicine Open Data Access) gjør vi våre kliniske forskningsresultater tilgjengelige for videre forskning. 

Sykdomsområder

 
 
 
 
 
 
 

”Kreft handler om små og store personlige seire. Det er mange skritt på veien mot helbredelse eller remisjon av kreft, og hvert skritt er viktig. Det kan være at sykdommen din har stabilisert seg, noe som er absolutt oppnåelig med mange typer kreft.”

Angelique Fjeldstad

Nordic commercial director