Skip to main content

Search

Samarbeid med helsevesenet

Samarbeid med helsevesenet

I dag bruker 1 million pasienter i Norden våre medisiner og løsninger. Vi har et sterkt team med eksperter som samarbeider med helsepersonell, industri, forskningsmiljøer og myndigheter, for å forbedre behandling og finne de beste løsninger for disse pasientene.

Vi har også en robust og raskt voksende nordisk platform for klinisk forskning som er viktig for Janssens globale forskning og utviklingsnettverk..

Totalt har vi ca. 280 medarbeidere som representerer Janssen i Danmark, Finland, Sverige, Island og Norge.

Vårt mål er å fortsatt utvikle bærekraftige, integrerte løsninger for helsevesenet i samarbeid med helsevesenet.

Noen av Janssens nordiske partnerskap og innovasjon som bidrar til ny medisin og forbedring av pasientbehandling:

 • Medlem i de nordiske bransjeorganisasjoner for legemiddelindustri.
 • Samarbeid med Karolinska Institutet i Stockholm, Sverige (Innovasjon og Real World Evidence)
 • Forskningssamarbeid mellom Nextera i Norge og Johnson & Johnson Innovasjonssenter i London.

Her finner du mer informasjon om Janssen i Norden

Vårt perspektiv på helsetjenester:

Janssens 9 perspektiver på helsetjenester i Norden

 • Det som betyr mest for Janssen er at hver pasient får best mulig helse.
 • Vi ønsker å forbedre måten sykdommer blir behandlet
 • Klinisk forskning er avgjørende for utviklingen av medisiner med høy standard.
 • Lik tilgang til medisiner er hver pasients rett. Tidlig tilgang er avgjørende for mange pasienter.
 • Pasientens stemme i helsevesenet bør styrkes.
 • En høy produktkvalitet er viktig for pasienters sikkerhet.
 • Tiltak for å sikre at behandling blir tatt som forskrevet (Adherence) har stor påvirkning på folkehelsen.
 • Vi tror på verdibasert prissetting.
 •  
 •  
 •  

Her finner du mer informasjon om Janssen i Norden

Våre bidrag

Pasientorganisasjon

Prosjektbeskrivelse

År

Psoriasis-og eksemforbundet

Støtte til opplysningsarbeid om psoriasis 2016 Janssen har gitt støtte til Psoriasis – og eksemforbundet til utvikling av informasjon om psoriasis på nettside.

2016

Psoriasis-og eksemforbundet

Støtte til opplysningsarbeid om psoriasis 2016 Janssen har gitt støtte til Psoriasis – og eksemforbundet til gjennomføring av åpent folkemøte ved markering av verdens psoriasis dag i 2016

2016

Prostatakreftforeningen (PROFO)

Support for disease awareness meetings during prostate cancer awareness month, November (Movember campaign)

2016

Prostatakreftforeningen (PROFO)

Support for disease awareness and quality of life aspects through three public meetings in September, inspired by European "Urology Week"

2016

Prostatakreftforeningen (PROFO)

Support for educational seminar about prostate cancer for patient organization volunteer representatives ( Likemenn).

2016

Lymfekreftforeningen (LKF)

Disease awareness and patient engagement through World Lymphoma Day in Norway, September 15th 2016

2016

Lymfekreftforeningen

Janssen support for content design, design, lay out and printing of information material produced by LKF, to be handed out to patients and their families with information on how to live with cancer (CLL), where to find support.

2016

Blodkreftforeningen

Janssen har annonsert i tre nummer av medlemsbladet «i margen» i lø

2015

Lymfekreftforeningen

Janssen har gitt Lymfekreftforeningen støtte til å arrangere fire åpne folkemøter

2015

Prostatakreftforeningen, PROFO

Janssen har gitt Prostatakreftforeningen økonomisk støtte til å arrangere den nasjonale prostatakreftdagen 2015.

2015

Prostatakreftforeningen, PROFO

Janssen har gitt Prostatakreftforeningen økonomisk støtte til å arrangere seks folkemøter

2015

Psoriasis-og eksemforbundet

Janssen har gitt Psoriasis-og eksemforbudet støtte til å lage en brosjyre om

2015

Psoriasis-og eksemforbundet

Janssen har annonsert i Psoriatikeren og på Psoriasis-og eksemforbundets hjemmeside i 2015.

2015

Psoriasis-og eksemforbundet

Janssen har gitt Psoriasis-og eksemforbudet støtte til å arrangere et åpent folkemø

2015

Nye Pluss – Hivpositives landsforening

Janssen har gitt Nye Pluss støtte til gjennomføring av HIV14

2014

Prostatakreftforeningen

Janssen har gitt Prostatakreftforeningen støtte til gjennomføring av Prostatakreftdagen 2014

2014

Prostatakreftforeningen

Janssen har gitt Prostatakreftforeningen støtte til gjennomføring av åpne mø

2014

Prostatakreftforeningen

Janssen har gitt Prostatakreftforeningen støtte til gjennomføring av likemannskonferanse i 2014.

2014

Psoriasis-og eksemforbundet

Janssen har annonsert i Psoriatikeren og på Psoriasis-og eksemforbundets hjemmeside i 2014

2014

Prostatakreftforeningen, PROFO

Janssen-Cilag AS har i 2013 gitt Prostatakreftforeningen, PROFO støtte til deres opplysningsarbeid

2013

Psoriasis-og eksemforbundet

Janssen har annonsert i Psoriatikeren i 2013.

2013

Psoriasis-og eksemforbundet

Støtte til opplysningsarbeid om psoriasis 2013

2013

Norsk Psoriasisforbund

Støtte til åpne møter 2012 Norsk psoriasisforbund arrangerer åpne møter

2012

Prostatakreftforeningen

Støtte til opplysningsarbeid om prostatakreft. Prostatakreftforeningen driver opplysninsarbeid gjennom åpne mø

2012

ADHD Norge

Støtte til åpne møter 2012 ADHD Norge driver opplysningarbeid gjennom å holde å

2011

Norsk Psoriasisforbund

Støtte til åpne møter høsten 2011 Norsk psoriasisforbund arrangerer åpne

2011

Norsk Psoriasisforbund

Støtte til trykking av plakater til verdens psoriasisdag Norsk psoriasisforbund trykker

2011

ADHD Norge

Støtte til prosjektet “AD/HD informasjonshefte til lærere”

2010

Norsk Psoriasisforbund

Støtte til prosjektet “Psoriasis – Rett behandling til rett pasient til rett

2010

AD/HD Norge

Faglig støtte. Den faglige støtten skal brukes til følgende

2008

European Aids Treatment Group (EATG)

Support for Siteges Meeting on HIV/HCV co-infection

2008

European Aids Treatment Group (EATG)

European Aids Treatment Group (EATG)

2008