Skip to main content

Search

Våre verdier

Våre verdier

Janssen har kontorer i mer enn 150 land og har ca. 40 000 ansatte på verdensbasis. Vi arbeider i våre lokalsamfunn og globalt, for å bringe innovative behandlinger for alvorlige udekkede medisinske behov.

Dagens medisinske utfordringer er langt mer komplekse enn noen gang før. Likevel handler det ikke bare om å finne nye behandlinger. Vi ser på disse medisinske utfordringer i en bredere sammenheng. Vi jobber også med å sikre at folk har informasjon, opplæring og støtte for å få tilgang til de behandlingene de trenger, samt bruker dem riktig for best mulig resultat. Å hjelpe mennesker til å leve fullverdige og lykkelige liv inspirerer oss. Lovende ny vitenskap og teknologi leder oss på denne veien.

Alt kommer tilbake til vår satsing på samarbeid, forskning og utdanning, hele veien til pasienten. Vi vil ikke stoppe, før nye ideer blir til medisinske løsninger for pasienter med behov.

Med vår unike modell for innovasjon, har Janssen bygget en bransjeledende portefølje av kommende medisiner. På verdensbasis har Janssen hatt 20 kvartaler på rad med operativ salgsvekst, som rapportert den 14. april 2015

Et selskap drevet av verdier

Jansen er drevet av et sterkt verdigrunnlag som setter pasientenes behov og livskvalitet først.

Åpenhet og etisk adferd er grunnpilarene vi bygger på for å få tillit i de lokalsamfunn hvor vi driver virksomhet.

Vårt Credo sier:

Vårt fremste ansvar har vi overfor leger, sykepleiere og pasienter, mødre og fedre og alle som bruker våre produkter og tjenester. For å kunne tilfredsstille deres behov må alt vi gjør være av høy kvalitet. Vi må alltid streve etter å redusere våre kostnader for å holde fornuftige priser. Kundenes bestillinger må ekspederes raskt og korrekt.

Våre leverandører og distributører må gis mulighet til å oppnå en rimelig fortjeneste. Vi har ansvaret for våre ansatte, de menn og kvinner som arbeider hos oss over hele verden. Hver og en må betraktes som et individ, og respekteres for sin egenverdi og sine egne fortjenester. De skal ha en følelse av trygghet i sitt arbeid.

Lønningene skal være rettferdige og stå i forhold til den personlige innsatsen. Arbeidsforholdene skal være hygieniske, velordnede og sikre.

Vi må være oppmerksomme på forhold som kan være til støtte for våre ansatte med familieansvar. De ansatte må åpent kunne komme med forslag og klager. Alle, som er kvalifisert, skal ha samme mulighet til ansettelse, utvikling og avansement. Vi må ha kompetente ledere som opptrer rettferdig og etisk riktig.

Vi har ansvar overfor det samfunn vi lever i og arbeider for, såvel lokalt som globalt. Vi må strebe etter å være gode medborgere - støtte samfunnets virksomhet og sosialt arbeid, og å bære vår del av skattene. Vi må stimulere til forbedringer i samfunnet - bedre helse og utdannelse. Vi må ta vare på de eiendommer vi har rett til å bruke og råde over, samt verne om miljø og naturens ressurser.

Til slutt har vi også ansvar overfor våre aksjeeiere. Virksomheten skal gi en rimelig fortjeneste. Vi må eksperimentere med nye ideer. Forskning må fortsette, nye utviklingsprogram må settes i gang og feiltagelser må utbedres. Nytt utstyr må kjøpes, nye lokaler anskaffes og nye produkter lanseres. Reserver må bygges opp for å stå i mot dårlige tider. Når vi arbeider etter disse prinsippene bør våre aksjeeiere være sikret en rimelig avkastning.

Janssen på verdensplan
Janssen i Norden
 • Verdens åttende største farmasøytiske selskap
 • 40.000 ansatte over hele verden
 • En del av den globale gruppen Johnson & Johnson
 • Investerer 21% av salget, tilsvarende 5,1 milliarder kroner i FoU for å oppdage og utvikle nye legemidler
 • 21 forsknings- og utviklingsavdelinger over hele verden
 • 5 sentre for innovasjon ligger i California, Boston, Shanghai og London, samt et nordisk senter ved Karolinska Institutet i Stockholm, Sverige
 • Kontorer i København, Helsinki, Oslo og Stockholm
 • 280 ansatte i hele Norden
 • Omsetning i 2015: 243 millioner USD
 • 1 million nordiske pasienter som bruker våre produkter på en årlig basis
 • 90 nordiske kliniske studier (pågående og i forberedelsesfasen)