Skip to main content

Search

Samarbeid gir bedre legemidler

Samarbeid gir bedre legemidler
Legemiddelselskapene investerer mye i forskning og utvikling, men samarbeid er også en viktig del av prosessen med å utvikle nye legemidler. Hvordan ser Janssen på samarbeid? Hvorfor er det viktig med tilbakemelding fra pasienter i utviklingen av legemidler? Dette og mye mer får vi svar på fra Kristina Sandström, medisinsk direktør i Janssen i Norden

Janssen arbeider for å løse viktige medisinske utfordringer der det i dag mangler effektive terapier. Derfor er det nødvendig med en gedigen satsing på forskning og utvikling. Men, en viktig del av utviklingsprosessen er også samarbeid.

– Samarbeid er enormt viktig for å lære mer. Vi samarbeider med helsevesen, myndigheter og pasientorganisasjoner for å få en bedre forståelse av pasientens behov, sier Kristina Sandström, medisinsk direktør i Janssen i Norden.

Som produsent av et legemiddel er introduksjonen bare startskuddet på den fortsatte utviklingsprosessen.

– Tilbakemeldinger fra brukere av preparatene våre er en svært viktig del av arbeidet vi gjør. Sammen med helsevesenet er det for eksempel viktig å vurdere legemiddelets verdi over tid, og hvilken plass det har i hele behandlingskjeden, ikke bare de kliniske resultatene innledningsvis, forklarer hun.

Tilbakemeldinger gir viktig lærdom

Et behandlingsområde Janssen legger ekstra stor vekt på er kreft. Samarbeid med helsevesenet er helt nødvendig, om alt fra «early-access»-program, der pasienter kan få tidlig tilgang til nye legemidler, til langtidsoppfølging via register.

– Vi lærer blant annet hva vi må informere legene mer om for at legemidlene skal brukes riktig og få best effekt.

Denne tidlige bruken gir også et godt bilde på hvordan legemidlene fungerer i virkeligheten, til forskjell fra det kontrollerte miljøet i kliniske utprøvinger.

Deler resultatene sine

En annen type transparens Johnson&Johnson er opptatt av er deling av forskningsresultater. Blant annet har de et samarbeid med Yale University i USA, der de gjennom prosjektet YODA (Yale University Open Data Access) gjør kliniske forskningsresultater tilgjengelige for videre forskning.

– Vi har overlatt dataene våre til Yale, der en uavhengig vitenskapelig komité vurdere hvem som får bruke dataene, forteller Kristina Sandström.

Relaterte lenker:

*Dette er et utdrag fra en artikkel produsert av Mediaplanet