Skip to main content

Szukaj

Sprostowanie informacji medialnych dotyczących produktu leczniczego Zytiga®

Sprostowanie informacji medialnych dotyczących produktu leczniczego Zytiga®
22 Lipiec 2016
Oświadczenie

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami odnośnie usunięcia produktu leczniczego Zytiga® (octan abirateronu) z listy leków refundowanych, które zamieszczane są na portalach internetowych oraz w mediach społecznościowych pragniemy poinformować, że produkt leczniczy Zytiga® (octan abirateronu) jest refundowany w ramach programu lekowego: „Leczenie opornego na kastracje raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)” dla pacjentów z progresją choroby w trakcie lub po chemioterapii z udziałem docetakselu. Jest on na liście leków refundowanych od dnia 1 stycznia 2014 r.