Skip to main content

HĽADAŤ

Cukrovka nebolí, ale napriek tomu nakoniec zabíja

Cukrovka nebolí, ale napriek tomu nakoniec zabíja
Yes
  • Cukrovka nebolí, ale napriek tomu nakoniec zabíja

Diabetes druhého typu bez zodpovedajúcej liečby doslova ničí život. Často sa tiež diabetici o svojej chorobe dozvedia neskoro. Napríklad až keď sa u nich rozvinú závažné komplikácie, ako je srdcový infarkt alebo mozgová mŕtvica.

Beta-bunky vyrábajú inzulín

Cukrovkou označujeme ochorenie, pri ktorom ľudský organizmus nie je schopný udržať normálnu koncentráciu cukru v krvi. Výsledkom je vyššia hladina cukru, ktorá vedie k poškodeniu ciev, nervov a ďalších tkanív. Základné rozdelenie je na diabetes 1. typu, keď telo nedokáže samo vyrábať hormón inzulín, a diabetes 2. typu, kedy telo síce inzulín produkuje, ale už na neho nie je schopné správne reagovať. Hormón inzulín potom v tele produkujú špecializované bunky pankreasu - beta-bunky.

Význam výskumu beta-buniek rastie aj preto, že diabetes je zvyčajne diagnostikovaný až vtedy, keď tieto bunky u chorého človeka nefungujú úplne správne a ich počet je výrazne nižší. Chorý ešte nič necíti, ale zdravotné riziká sa mu zvyšujú.V porovnaní so zdravými ľuďmi diabetici prekonajú infarkt trikrát častejšie a mŕtvicu dokonca štyrikrát častejšie. Za pár rokov sa ale možno bude dať diabetes zastaviť alebo dokonca jeho rozvoju úplne predísť.

Moderná liečba diabetu sa tak nezameriava len na zvládánie samotnej choroby. Jej cieľom je zmenšiť aj ďalšie riziká, ktoré diabetikom hrozia. Súčasťou diabetickej liečby stále zostáva inzulín, ktorý bol objavený už v roku 1922, ale dostupné sú aj ďalšie lieky.

Viac na odkaze