Skip to main content

HĽADAŤ

Ochrana súkromia

Ochrana súkromia

Spoločnosť Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen sa zaoberá otázkami ochrany súkromia, a preto Vás chceme zoznámiť s tým, akým spôsobom zhromažďujeme, používame a zverejňujeme informácie. Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú naše postupy v súvislosti s informáciami, ktoré my alebo naši poskytovatelia služieb zhromažďujeme prostredníctvom webových stránok alebo webového vlastníctva (patria sem napr. mobilné webové stránky alebo aplikácie), ktoré prevádzkujeme a kontrolujeme a z ktorých pristupujete k týmto zásadám ochrany osobných údajov (všetky sa spoločne označujú ako „stránky“). Poskytnutím osobných informácií alebo používaním týchto stránok súhlasíte s podmienkami týchto zásad ochrany osobných údajov.

ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ
Informácie, ktoré poskytnete

Niektoré oblasti stránky Vás môžu požiadať o zadanie osobných informácií, aby ste mohli využívať určité funkcie (ako je odber noviniek, reportovanie nežiaducich účinkov alebo zaslanie objednávky) alebo sa zúčastniť konkrétnej aktivity. Budete informovaní o tom, ktoré údaje sú povinné a ktoré voliteľné.

Informácie, ktoré zadáte, môžeme kombinovať s inými informáciami, ktoré sme od Vás získali, a to buď na internete, alebo mimo neho vrátane napr. histórie vašich transakcií. Informácie môžeme tiež kombinovať s tými informáciami o Vás, ktoré získame z iných zdrojov, napríklad od iných prevádzkových spoločností Johnson & Johnson, z verejne dostupných zdrojov informácií (vrátane informácií z vašich verejne dostupných profilov na sociálnych sieťach) alebo od iných tretích strán.

Pasívne zhromažďovanie a použitie informácií

Pri prechádzaní týchto stránok sa môžu pasívne zhromažďovať určité informácie (to znamená, že sa môžu zhromažďovať bez toho, aby ste ich aktívne poskytovali) pomocou rôznych technológií. My a naši poskytovatelia služieb (tretia strana) pasívne zhromažďujeme a používame informácie rôznymi spôsobmi vrátane nasledujúcich spôsobov:

A) Prostredníctvom vášho prehliadača: Určité informácie sa zhromažďujú prostredníctvom väčšiny prehliadačov. Medzi tieto informácie patrí adresa MAC (Media Access Control), typ počítača (Windows alebo Macintosh), rozlíšenie obrazovky, verzia operačného systému, ako aj typ a verzia internetového prehliadača. Môžeme zhromažďovať podobné informácie, ako je napr. typ a ID vášho zariadenia, pokiaľ navštevujete stránky cez mobilné zariadenie.

B) Používanie súborov cookie: Súbory cookie sú časti informácií uložené priamo v počítači, ktorý používate. Súbory cookie nám umožňujú zhromažďovať také údaje, ako je typ prehliadača, čas strávený na stránkach, navštívené stránky a predvoľby jazyka. My a naši poskytovatelia služieb používame tieto informácie na bezpečnostné účely, na zjednodušenie navigácie, efektívnejšie zobrazovanie informácií, ako aj na prispôsobenie stránok na mieru prehľadávajúcej osobe. Súbory cookie používame tiež na rozpoznanie vášho počítača alebo zariadenia, čím sa zjednodušuje používanie stránok, napr. zapamätanie si obsahu nákupného košíka. Súbory cookie ďalej používame na zhromažďovanie štatistických informácií o používaní stránok, aby sme ďalej vylepšovali ich dizajn a funkčnosť, aby sme pochopili, ako ich jednotlivci používajú, a dokázali vyriešiť otázky týkajúce sa týchto stránok. Súbory cookie nám tiež pomáhajú rozhodovať o tom, ktoré reklamy alebo ponuky Vás môžu najviac zaujímať a zobraziť ich pri vašej návšteve stránky. Zhromaždené informácie môžeme využiť v on-line reklame a sledovať tak reakcie zákazníkov.

C) Podľa pokynov v prehliadači môžete tieto súbory cookie odmietnuť. Ak ich však neprijmete, môžu sa vyskytnúť určité problémy pri používaní tejto stránky. Nemusia Vám byť doručené naše reklamy alebo iné ponuky, ktoré sa týkajú vašich záujmov a potrieb. Viac informácií o súboroch cookie nájdete na webovej adrese http://www.allaboutcookies.org.

D) Používanie súborov cookie technológie Flash: Prostredníctvom technológie Adobe Flash (vrátane lokálne uložených objektov Flash (ďalej „Flash LSO“)) Vám okrem iného môžeme poskytovať informácie šité na mieru, zjednodušiť Váš trvalý prístup ku stránkam a ich používanie, ako aj zhromažďovať a uchovávať informácie o používaní stránok. Ak nechcete Flash LSO ukladať v počítači, môžete si upraviť nastavenie prehrávača Flash a blokovať ukladanie Flash LSO pomocou nástrojov obsiahnutých v paneli nastavenia úložiska webových stránok. Flash LSO môžete tiež ovládať pomocou panela nastavenia globálneho úložiska a podľa pokynov (ktoré môžu obsahovať pokyny vysvetľujúce napríklad ako odstrániť existujúci Flash LSO (označené ako „informácie“ na webe spoločnosti Macromedia), ako zabrániť uloženiu Flash LSO na počítači bez vyzvania a (pre Flash Player 8 a novší) ako zablokovať Flash LSO, ktoré nedodáva prevádzkovateľ stránok, na ktorých sa práve nachádzate). Vezmite, prosím, na vedomie, že nastavenie prehrávača Flash Player a zamedzenie alebo obmedzenie prijímania Flash LSO môže obmedziť alebo narušiť funkčnosť niektorých aplikácií Flash vrátane napríklad aplikácie Flash používanej v súvislosti so stránkami alebo on-line obsahom.

E) Používanie pixlových tagov, webových majákov, čistých súborov GIF alebo podobných technológií: Tieto technológie sa môžu použiť v súvislosti s niektorými stránkami a e-mailovými správami vo formáte HTML okrem iného na sledovanie činnosti užívateľov stránok a príjemcov e-mailu, hodnotenie úspechu marketingových kampaní a tvorbu štatistík o využívaní stránok a miere odozvy.

F) On-line behaviorálne reklamy: Používanie súborov cookie, pixlových tagov, webových majákov, čistých súborov GIF alebo podobných technológií umožňuje predajcom (tretím stranám) zobrazovať reklamu o našich produktoch a službách pri návšteve našich stránok alebo iných webových stránok alebo webového vlastníctva prostredníctvom internetu. Títo predajcovia môžu na stránkach alebo v rámci webového vlastníctva umiestniť pixlové tagy, webové majáky, čisté súbory GIF alebo podobné technológie a môžu tiež umiestiť alebo rozpoznať súbory cookie tretích strán, keď navštívite naše stránky, iné webové stránky alebo webové vlastníctvo. Môžu používať informácie o vašich návštevách našich stránok a iných webových stránok alebo webového vlastníctva a vďaka tomu poskytovať reklamy o tovare a službách, ktoré Vás môžu zaujímať.

G) Adresa IP: Adresa IP je číslo, ktoré je poskytovateľom internetovej služby automaticky priradené počítaču, ktorý používate. Kedykoľvek používateľ navštívi stránky, automaticky sa identifikuje adresa IP, ktorá je zaznamenaná v súboroch protokolu spolu s časom návštevy a konkrétnymi stránkami, ktoré navštívil. Zhromažďovanie adries IP je na internete bežnou praxou a automaticky sa vykonáva na mnohých webových stránkach. Adresy IP používame na také účely, ako je výpočet úrovne používania stránky, diagnostika problémov so serverom a správa stránok.

H) Informácie o zariadení: Môžeme zhromažďovať informácie o vašom mobilnom zariadení, ako je napr. jedinečný identifikátor zariadenia.

AKO POUŽÍVAME A ZVEREJŇUJEME INFORMÁCIE

Informácie, ktoré nám poskytnete, používame a zverejňujeme tak, ako je opísané v okamihu ich zhromaždenia. Informácie od Vás alebo o Vás tiež používame:

 • na zodpovedanie vašich otázok a splnenie vašich požiadaviek, ako je zasielanie dokumentov, ktoré ste si vyžiadali, alebo e-mailových upozornení;
 • na zasielanie dôležitých informácií o našom vzťahu voči Vám alebo o stránkach, zmenách podmienok a zásad a/alebo iných správnych údajoch;
 • na obchodné účely, ako je analýza údajov, audity, vývoj nových produktov, vylepšovanie webových stránok, zdokonaľovanie produktov a služieb, identifikácie trendov používania stránok, personalizácia vašej skúsenosti so stránkami predstavením produktov a ponúk šitých na mieru vašim potrebám, ako aj určenie efektivity reklamných kampaní.

Informácie zhromaždené prostredníctvom stránok tiež odovzdávame:

 • našim pridruženým spoločnostiam na účely opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Zoznam našich pobočiek je k dispozícii tu (kliknite na prepojenie pre Form 10K, Exhibit 21, pod položkou „SEC Fillings“); Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen je strana zodpovedná za správu spoločne používaných osobných údajov;
 • našim partnerom tretích strán, s ktorými zdieľame vlastníctvo značky alebo sa spoločne podieľame na propagácii;
 • našim poskytovateľom služieb (tretím stranám), ktorí poskytujú služby, ako je webový hosting a správa, hosting mobilných aplikácií, analýza údajov, spracovanie platieb, plnenie objednávok, poskytovanie infraštruktúry, služby IT, služby zákazníkom, e-mailové služby a služby priameho doručovania pošty, spracovanie kreditných kariet, audítorské služby a iné služby, s cieľom umožniť poskytnutie služieb;
 • tretej strane v prípade akejkoľvek reorganizácie, fúzie, predaja, spoločného podniku, prevodu, transferu alebo inej dispozície celej spoločnosti alebo jej časti, aktív alebo akcií (a to aj v súvislosti s akýmkoľvek úpadkovým alebo iným konaním).

Ďalej používame a zverejňujeme informácie zhromaždené prostredníctvom stránok, o ktorých si myslíme, že sú dôležité, alebo pri ktorých je to vhodné: a) ak je to povolené platnými právnymi predpismi vrátane právnych predpisov mimo krajiny vášho trvalého pobytu; b) v súlade s právnymi postupmi; c) z dôvodu reakcie na požiadavky verejných a vládnych orgánov vrátane verejných a vládnych orgánov mimo krajiny vášho trvalého pobytu; d) na presadenie podmienok; e) na ochranu našich aktivít alebo aktivít našich pobočiek; f) na ochranu práv, súkromia, bezpečnosti alebo majetku nás a/alebo našich pobočiek, Vás či inej osoby; g) na zjednanie nápravy alebo obmedzenia škôd, ktoré môžeme utrpieť. S vaším súhlasom môžeme tiež používať a zverejňovať informácie zhromaždené inými spôsobmi prostredníctvom stránok.

Taktiež používame a zverejňujeme informácie zhromaždené pasívne, ako je popísané vyššie v oddiele Pasívne zhromažďovanie a použitie informácií, a na akékoľvek iné účely, okrem prípadov, keď sme povinní postupovať inak podľa príslušných právnych predpisov (napr. ak sme povinní zaobchádzať s týmito informáciami ako s osobnými údajmi). Ďalej môžeme na akýkoľvek účel používať a zverejňovať informácie, ktoré nemajú podobu umožňujúcu osobnú identifikáciu. Ak kombinujeme informácie, ktoré neumožňujú osobnú identifikáciu, s informáciami, ktoré ju umožňujú (ako je napr. kombinácia Vášho mena a geografickej polohy), zaobchádzame s kombinovanými údajmi ako s osobnými údajmi tak dlho, kým sú skombinované.

STRÁNKY A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa netýkajú súkromia, údajov alebo iných postupov tretích strán (a my za ne nenesieme žiadnu zodpovednosť) vrátane akýchkoľvek tretích strán prevádzkujúcich akékoľvek stránky alebo webové vlastníctvo (okrem iného napr. akékoľvek aplikácie), ktoré sú k dispozícii prostredníctvom týchto stránok alebo na ktoré tieto stránky odkazujú. Dostupnosť alebo zahrnutie prepojenia na takéto stránky alebo vlastníctvo neznamená náš súhlas alebo súhlas subjektov, ktoré sú k nám pridružené.

BEZPEČNOSŤ

Používame primerané organizačné, technické a správne opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré nám boli zverené. Žiadny systém na prenos údajov prostredníctvom internetu ani systém na ukladanie údajov však bohužiaľ nedokážu zaistiť absolútnu bezpečnosť. Ak máte dôvod domnievať sa, že vaša interakcia s nami už nie je bezpečná (ak máte napríklad pocit, že bola ohrozená bezpečnosť niektorého z vašich účtov, ktoré u nás máte), ihneď nás na tento problém upozornite v súlade s obsahom oddielu Kontaktujte nás (pozri nižšie).

VOĽBY A PRÍSTUP

Možnosti spojené s používaním a zverejňovaním vašich osobných údajov/informácií

Môžete si zvoliť, na aké marketingové účely budeme využívať Vaše osobné údaje.

Môžete si vybrať z nasledujúcich variantov:

 • Zasielanie marketingových oznámení: Ak už v budúcnosti nechcete dostávať marketingové oznámenia, môžete zrušiť ich zasielanie prostredníctvom e-mailu odoslaného z kontaktného formulára. [Links to EMA8.02] V správe, prosím, uveďte svoje meno, spresnite formu(y) marketingového oznámenia, ktoré už nechcete dostávať, a zadajte adresu(y), na ktoré bolo oznámenie zasielané. Ak už napríklad nechcete dostávať marketingové e-maily alebo priame e-maily, oznámte nám to a uveďte svoje meno a e-mail alebo poštovú adresu.
 • Zdieľanie vašich osobných údajov s pridruženými spoločnosťami a partnermi (tretími stranami): Ak si želáte, aby sme v budúcnosti už viac nezdieľali vaše osobné údaje s našimi pridruženými subjektmi a/alebo partnermi (tretími stranami) na ich marketingové účely, môžete toto zdieľanie zrušiť prostredníctvom e-mailu odoslaného z kontaktného formulára.V odpovedi, prosím, uveďte, že už nesmieme zdieľať vaše osobné údaje s našimi pridruženými subjektmi a/alebo partnermi (tretími stranami) na ich marketingové účely, a zadajte svoje meno a e-mailovú adresu.
 • Vašu žiadosť alebo žiadosti sa budeme snažiť čo najskôr vybaviť. Vezmite však, prosím, na vedomie skutočnosť, že ak nebudete chcieť dostávať žiadne ďalšie materiály (ako je popísané vyššie), nebudeme môcť odstrániť vaše osobné informácie z databáz našich pridružených subjektov, ktorým sme už Vaše osobné informácie poskytli (t. j. ktorým sme ich už poskytli pred dátumom vašej žiadosti o ukončenie zasielania marketingových materiálov). Vezmite, prosím, tiež na vedomie, že ak zrušíte zasielanie správ súvisiacich s marketingom, môžeme Vám naďalej zasielať dôležité transakčné a administratívne správy, ktorých zasielanie nemôžete zrušiť.
 
Ako získať prístup k osobným informáciám alebo ich zmeniť či odstrániť

Ak chcete skontrolovať, zmeniť, aktualizovať alebo odstrániť osobné informácie, ktoré ste prostredníctvom stránok poskytli, obráťte sa na nás prostredníctvom e-mailu odoslaného z kontaktného formulára. Vašu žiadosť sa budeme snažiť vybaviť čo najskôr.

LEHOTA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

Vaše osobné informácie uchovávame v lehote nevyhnutne potrebnej na splnenie účelov uvedených v týchto zásadách, s výnimkou prípadov, keď príslušné právne predpisy vyžadujú alebo povoľujú dlhšie časové obdobie uchovávania informácií.

POUŽITIE STRÁNOK MALOLETÝMI

Stránky nie sú určené osobám mladším ako 13 rokov a požadujeme, aby títo jednotlivci neposkytovali prostredníctvom týchto stránok svoje osobné informácie.

CEZHRANIČNÝ PRENOS

Vaše osobné údaje môžu byť uložené a spracované v ľubovoľnej krajine, v ktorej máme možnosť uložiť ich a spracovať, alebo v ktorej sídli náš poskytovateľ služieb. Používaním našich stránok alebo poskytnutím súhlasu (ak to vyžadujú právne predpisy) súhlasíte s prenosom informácií do krajín mimo krajiny svojho bydliska, vrátane Spojených štátov amerických, v ktorých môžu platiť iné pravidlá ochrany osobných údajov ako vo vašej krajine.

DÔVERNÉ INFORMÁCIE

Ak to nebudeme špecificky požadovať alebo vás osobitne nevyzveme, žiadame Vás, aby ste nám neposielali a nezverejňovali žiadne dôverné osobné údaje (napr. informácie týkajúce sa rasového alebo etnického pôvodu, politických názorov, náboženského vyznania alebo iného presvedčenia, zdravia, trestnej minulosti alebo členstva v odboroch) prostredníctvom tejto stránky ani iným spôsobom. V prípadoch, keď Vás požiadame alebo vyzveme na poskytnutie dôverných informácií, urobíme tak s Vaším výslovným súhlasom.

AKTUALIZÁCIA TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme zmeniť. Akékoľvek zmeny v našich pravidlách nadobúdajú účinnosť dňom, kedy je revidovaná verzia zásad ochrany osobných údajov zverejnená na webových stránkach. Ak tieto stránky používate po zverejnení zmien, znamená to, že súhlasíte s revidovanou verziou zásad. Tento dokument Zásady ochrany osobných údajov bol naposledy aktualizovaný 20. mája 2014.

KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás nasledujúcim spôsobom:

 • Poštou: Janssen, divízia Johnson&Johnson s.r.o., CBC III, Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 2
 • Telefonicky: +421 2 3240 8400
 • E-mailom:On-line formulár