Skip to main content

HĽADAŤ

Schizofréniu možno zvládnuť, rovnako ako mnohé iné choroby

Schizofréniu možno zvládnuť, rovnako ako mnohé iné choroby

Organizácie zaoberajúce sa duševnými chorobami upozorňujú na fakt, že schizofrénia ako psychická porucha je v spoločnosti značne nepochopená. Mnohí ľudia totiž používajú označenie schizofrenik ako urážku. Okrem toho si jej príznaky zamieňajú s inými poruchami. Ochorenie môže ovplyvniť spôsob, akým jednotlivci myslia, cítia a správajú sa.

Nie je vôbec pravda, že niekto so schizofréniou sa môže v jednom okamihu javiť úplne normálne a zrazu sa zmeniť sa na inú osobu. Aj keď je u nich vyššie riziko násilného správania, nemusí to byť pravidlom. Pre porovnanie, alkohol a drogy spôsobujú oveľa viac násilia.

Príznaky môžu zahŕňať depresiu, stratu koncentrácie a nepríjemné pocity z prítomnosti iných ľudí. Niektorí ľudia cítia aj fyzickú bolesť vo svojom tele. Príznaky sa navyšie líšia aj medzi jednotlivými pacientami, každý ju prežíva inak.

Schizofréniu možno liečiť a zvládnuť, rovnako ako mnohé iné choroby. Treba však tomuto pojmu rozumieť a vedieť, čo znamená. Práve mýty často zabraňujú ľuďom získať pracovné miesta, vytvárať vzťahy a získavať prístup k zdravotnej starostlivosti, ktorú potrebujú.

Viac na odkaze