Skip to main content

Search

Janssen bekampar cancern

Janssens arbete inom onkologi

Cancer är ett behandlingsområde som Janssen lägger extra stor tonvikt vid. Vår vision är att omvandla cancer till en sjukdom som går att bota eller förhindra. Vårt mål är att hitta behandlingsalternativ som både förlänger och förbättrar patientens liv. Vi arbetar ständigt för att förändra betydelsen av vad en cancerdiagnos innebär.

”Idag riktar cancerforskningen in sig på att hitta de mekanismer som driver själva tumörtillväxten – för att sedan stänga av den. Därmed går forskningen allt mer in på cellreglering och hur vi kan arbeta med kroppens eget immunförsvar för att bekämpa tumören,” säger Kristina Sandström, Medicinsk Direktör på Janssen i Norden.

Cancerområden som vi arbetar inom är bland annat prostatacancer, olika typer av blodcancer (multipelt myelom och kronisk lymfatisk leukemi) samt lungcancer. För oss är det viktigt att adressera områden som idag har ett bristande utbud av behandlingsalternativ.
Vi vill se mer målinriktade behandlingar som underlättar vardagen för cancerpatienterna.

”Allt fler cancerformer kommer kunna behandlas med riktade terapier som fungerar som målsökande robotar. Det gör att behandlingarna ger färre biverkningar än de vi har haft hittills,” säger Kristina Sandström, Medicinsk Direktör på Janssen i Norden

För att nå snabbare och längre i vår resa mot att besegra cancern är en öppen forskning-och innovationskultur viktig. I samarbete med Yale School of Medicine i USA och genom projektet YODA (Yale School of Medicine Open Data Access) tillhandahåller vi våra kliniska forskningsresultat för vidare forskning av andra.
 

Länkar till ytterligare information:

Om Yale School of Medicine´s Open Data Access (YODA)

Våra genombrott

Janssen toppar IDEA Pharma´s Productive Innovation Index för tredje året i rad

”At Janssen we hope that one day the words ”you have cancer” will be less terrifying to hear for patients and less distressing to say for physicians. We aim to make cancer a manageable, even curable condition.”

Jane Griffiths

Ph.D. Company Group Chairman, EMEA