Skip to main content

Search

Varför en öppen rapportering av värdeöverföringar? En öppen inställning till vårt samarbete med sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvården

Varför en öppen rapportering av värdeöverföringar?
En öppen inställning till vårt samarbete med sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvården

Janssen har lång erfarenhet av att förse samhället med innovativa och i vissa fall livräddande läkemedel utifrån vår forskning och vårt samarbete med läkare, medicinska forskare och sjukhus samt annan sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvården. Den här typen av samarbete har lett till goda resultat för patienterna.

I juni 2013 antog den europeiska branschföreningen för forskande läkemedelsindustri (EFPIA) officiellt en ny ”UPPFÖRANDEKOD OM ÖPPEN RAPPORTERING AV VÄRDEÖVERFÖRING FRÅN LÄKEMEDELSFÖRETAG TILL SJUKVÅRDSPERSONAL OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN”, i syfte att öka självregleringen av hur läkemedelsföretag kan samarbeta med sjukvårdspersonal samt hälso- och sjukvårdsorganisationer i sammanhang där det är aktuellt med så kallad värdeöverföring (utbetalning av arvoden, bidrag till utbildningskostnader med mera).

I juni 2016 publicerade Janssen och övriga läkemedelsföretag som är medlemmar i EFPIA, värdeöverföringar gjorda under 2015 såsom ekonomiskt stöd till sjukvårdspersonal för deltagande i seminarier, arvoden för tjänster som tillhandahålls till företaget eller utbildningsstipendier till hälso- och sjukvårdsorganisationer. Dessa uppgifter kommer att fortsätta publiceras med de berörda parternas samtycke, på årlig basis.

Vi uppmuntrade aktivt den hälso- och sjukvårdspersonal vi arbetade med under 2015 att ge sitt samtycke till publicering av personliga uppgifter och kunde nöjt konstatera att en övervägande majoritet av dem valde att göra det. Vårt mål för 2017 är att uppmuntra ännu fler som arbetar inom sjukvården att delta i vår strävan efter ökad transparens. Detta eftersom vi anser att öppen kommunikation gällande de här interaktionerna gynnar alla, även hälso- och sjukvårdspersonal, eftersom det besvarar allmänhetens begäran om transparens och visar att patienter gynnas av dessa interaktioner genom mer informerade kliniska beslutsprocesser och lämplig medicinering.

Janssen stödjer helhjärtat uppförandekoden om öppen rapportering. EFPIA: s uppförandekod och dess motsvarigheter i nationella uppförandekoder för läkemedelsindustrin har en betydande inverkan på ökad transparens vad gäller den finansiella interaktionen mellan Janssen och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvården, och visar att samarbetet är legitimt och syftar till att förbättra patienternas vårdresultat. Genom att ta det här steget säkerställer vi att läkemedelsföretagen och sjukvårdspersonalen/hälso- och sjukvården kan ha ett öppet samarbete även i framtiden.