Skip to main content

Search

Hoe Janssen zich inzet voor een diverse en inclusieve werkomgeving

Hoe Janssen zich inzet voor een diverse en inclusieve werkomgeving

Bij Janssen geloven we in de kracht van diversiteit. We bouwen aan een diverse, gelijkwaardige en inclusieve werkomgeving waarin iedereen zich welkom voelt. Dit komt terug in ons credo, dat stelt dat we voor een inclusieve werkomgeving zorgen waarin iedere persoon als individu behandeld wordt. We zijn ervan overtuigd dat verschillende zienswijzen, culturen, kennis en ervaringen leiden tot nieuwe verrassende inzichten en innovatieve oplossingen voor patiënten. Samen creëren we een betere, gezondere wereld.

Onze medewerkers in de Benelux vertegenwoordigen meer dan 70 verschillende nationaliteiten, maar diversiteit gaat verder dan nationaliteit alleen. Ook op het gebied van leeftijd, gender, achtergrond, religie en geaardheid stimuleren wij diversiteit en inclusie, met gelijkwaardige kansen voor iedereen, zodat al onze medewerkers zich gewaardeerd voelen.

Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie in de praktijk

Ons streven naar een inclusieve werkomgeving vertaalt zich in verschillende concrete programma’s die mede ondersteund worden door onze Diversity, Equity en Inclusion (DEI) Champions. In de Benelux zijn dit bijna 100 ambassadeurs uit verschillende afdelingen. Samen werken we aan een inclusieve werkomgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de 'Unconscious Bias' trainingen, waarin collega’s bewust worden gemaakt van onbewuste vooroordelen.

Bouwen aan verbinding en toegang voor alle gemeenschappen

We zetten ons ook in om ongelijkheid in de toegang tot werkgelegenheid te verminderen. Zo is er nog altijd een kloof tussen het percentage jonge talenten met een migratieachtergrond die klaargestoomd zijn voor de arbeidsmarkt en het percentage dat uiteindelijk bij bedrijven wordt aangenomen. Om dit te helpen doorbreken zijn we het 'New Millennials' initiatief gestart, waarin we lokaal talent met een niet-westerse migratieachtergrond aantrekken om bij ons aan de slag te gaan. We doen dit onder andere door partnerschappen aan te gaan met A Seat at the Table, Jobs@uBuntu, de Koning Boudewijn Stichting, Toekomst Atelier De l´Avenir (TADA), Duo-for-a-Job, PEP! vzw en verschillende onderwijsinstellingen.

“Ik streef ernaar om het aantal professionals met een migratieachtergrond en het aantal vrouwen in leidinggevende posities verder te vergroten, met als doel een personeelsbestand dat de demografie van de samenleving waarin we leven vertegenwoordigt.”

Karin van Baelen

Bekijk onderstaande video om een beeld te krijgen van de impact die ons initiatief heeft op jonge talenten met een migratieachtergrond.

In onze zoektocht naar talent lanceerden we samen met A Seat At The Table een interviewreeks die Janssen-medewerkers en jong talent met diverse achtergronden samenbrengt. Via "Have a Seat: Conversations about Diversity and Inclusion" zetten we de inspanningen van Janssen om onze talentenpool te diversifiëren en te verbreden in de spotlight.

Bekijk de eerste aflevering hieronder en ontdek hoe Janssen's CEO, Kris Sterkens, en ASATT talent, Lusine Harutyunyan, zich een meer inclusieve en diverse werkomgeving voorstellen.

Initiatieven van onze medewerkers

Binnen onze organisatie zijn er veel verschillende zienswijzen en culturen. Janssen België heeft daarom vijf verschillende ‘Employee Resource Groups’ (ERG’s) die ons helpen om met hun inzichten vooruitgang te boeken: de African Ancestry Leadership Council, Alliance for Diverse Abilities (mentale & fysieke beperkingen), Open & Out (LGBTQIA+), Generation Now (<35 jaar) en Women Leadership & Inclusion. Daarnaast zijn er twee werknemersgroepen actief: de Experiences Professionals Network (50+) en de New Millenials klankbordgroep (lokaal talent met migratieachtergrond). Deze groepen van medewerkers met een gezamenlijk doel, achtergrond of identiteit zetten zich actief in om diversiteit en inclusie te bevorderen. Ze zorgen voor een brede blik met oog voor verschillende zienswijzen, culturen, kennis en ervaringen. Meer weten over deze ERG’s en werknemersgroepen? Lees meer via ons Instagram kanaal.

Sustainable Development goals: ongelijkheid verminderen en gender equality

Met ons actieve Diversity, Equity en Inclusion-beleid dragen we bij aan het behalen van twee Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDGs) van de Verenigde naties: de doelstelling om ongelijkheid te verminderen en de doelstelling voor gendergelijkheid. Wil je meer weten over hoe we ons inzetten voor deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen? Ontdek meer over SDG 10: ongelijkheid verminderen en SDG 5: Gendergelijkheid!

 

© Janssen Cilag - EM-70438 – vu/er Luc Van Oevelen, antwerpsesteenweg 15/17 2340 Beerse