Skip to main content

Search

chemie met een groen kleedje

Chemie met een groen kleedje

Duurzaamheid zit bij Janssen ingebakken in de bedrijfscultuur. Al in een vroege fase betrekken we milieu-experts bij de ontwikkeling van de actieve stoffen. Zo draagt het bedrijf zijn steentje bij tot de ambitieuze milieudoelstellingen van het moederbedrijf Johnson & Johnson (J&J). Janssen zet zowel in op groene chemie, innovatieve technologieën als een verminderd energieverbruik.

Het zijn vooral de chemische activiteiten die een grote impact hebben op de voetafdruk van een farmaceutisch bedrijf. Janssen doet er alles aan om die voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Groene chemie – syntheseprocessen die gepaard gaan met zo weinig mogelijk grondstoffenverbruik en afvalproductie – is binnen de Janssen-muren al een hele tijd gemeengoed.

Baanbrekende productieprocessen

Elke stap in de productie van geneesmiddelen wordt grondig onder de loep genomen. Voor de synthese van iedere nieuwe actieve stof tekent Janssen tegenwoordig een gedetailleerd ontwikkelingsparcours uit. Dat moet leiden tot een aanzienlijke reductie van de gebruikte grondstoffen, het waterverbruik en de productie van gevaarlijk afval. Binnen J&J krijgt het bedrijf een EarthwardsTM-erkenning als kwaliteitsmerk voor alle producten die aan de strenge vereisten van de groene chemie voldoen. Intussen heeft Janssen al voor acht van zijn geneesmiddelen een EarthwardsTM-erkenning gekregen.

De verantwoordelijken voor de energiesystemen bij Janssen zorgen ervoor dat de scheikundige processen nog een extra groene dimensie krijgen dankzij een duurzaam energieverbruik. De eigen medewerkers worden maximaal ingeschakeld om nuttige ideeën te leveren rond verlichting en verwarming, processen en apparatuur, water- en energieverbruik... De beste ideeën worden toegepast en leverden al een aanzienlijke energiebesparing op jaarbasis op. Ook een ecologisch bewuster werkgedrag is cruciaal om die besparing te kunnen realiseren en volhouden.

Veelbelovende projecten

Een gespecialiseerd energie- en waterteam houdt de ecologische teugels op de Janssen Campus strak in de hand. Het team begeleidde onder meer de installatie van een aangepaste behandeling tegen micro-organismen in de watertoevoer. Ook volgde het de bouw van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie op de Geel-site. De bestaande installatie op de Beerse-site draait al langer op volle toeren.

De voorbije jaren besteedde Janssen ettelijke miljoenen euro’s aan ecologische verbeteringsprojecten. Investeringen die leidden tot een vermindering van de CO2-uitstoot met 3200 ton per jaar. De sociale chemie die Janssen al decennialang toepast, kreeg zo de voorbije jaren een opvallend groen kleedje aangemeten.