Skip to main content

Search

De grenzen van gezondheidszorg verleggen: stamcelonderzoek

De grenzen van gezondheidszorg verleggen: stamcelonderzoek

Bij Janssen zijn we voortdurend op zoek naar baanbrekende wetenschap en geavanceerde technologie. Zo bieden ook stamcellen heel wat mogelijkheden om ziektepatronen beter te begrijpen en innovatieve behandelingen te ontwikkelen voor ernstige ziekten.

We zijn ervan overtuigd dat stamcellen een belangrijke basis kunnen vormen voor onderzoek in gezondheidszorg en geneeskunde, en beschouwen stamcellen als een volwaardig therapeutisch en technologisch platform. Door stamcellen van patiënten te combineren met andere baanbrekende technologieën in onze onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten kunnen we meer inzicht verwerven in de biologische processen die aan de grondslag liggen van complexe aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer.

Vandaag worden nieuwe geneesmiddelen meestal getest op tumorcellen of diermodellen in een laboratorium, om na te gaan of ze veilig en doeltreffend zijn voor ze kunnen worden getest op de mens. Deze technieken bieden veel voordelen, maar hebben ook duidelijke beperkingen en kunnen bijvoorbeeld nooit de reële omstandigheden in het menselijke lichaam nabootsen. Stamcelmodellen kunnen die kloof dichten.

"Stamcellen van patiënten met een specifieke aandoening zijn een veelbelovende manier om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen", aldus Araz Raoof, PhD, MBA. "Als we deze cellen kunnen onderzoeken, kunnen we de ziekte beter begrijpen, de diagnose verbeteren en alternatieve behandelingen ontwikkelen. We verwachten dan ook dat de manier waarop geneesmiddelen vandaag worden ontwikkeld straks ingrijpend zal veranderen."

Als we deze cellen kunnen onderzoeken, kunnen we de ziekte beter begrijpen, de diagnose verbeteren en alternatieve behandelingen ontwikkelen.

Araz Raoof

PhD, MBA Scientific Affairs and Analysis

Araz publiceerde onlangs een paper in Drug Discovery Today, waarin zij schetst hoe het medische landschap eruit zou kunnen zien wanneer de huidige doorbraken op biomedisch en technologisch vlak, waaronder het gebruik van veelzijdige stamcellen, zouden worden toegepast.

Hoewel stamcelonderzoek op korte tijd veel vooruitgang heeft geboekt, hebben we nog een lange weg te gaan voor we stamcellen kunnen gebruiken bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen of regeneratieve geneeskunde. Deze uitdagingen kunnen worden aangepakt via partnerschappen en samenwerkingsovereenkomsten met andere onderzoekers binnen dit domein. Zo werkt Janssen mee aan de IMI (Innovative Medicines Initiative) Stembancc,een vijfjarig partnerschap op grote schaal tussen de academische wereld en de farmaceutische industrie op het gebied van stamcelonderzoek. Het partnerschap verenigt een consortium van 35 partners (farmaceutische bedrijven, onderzoeksinstellingen, kleine en middelgrote ondernemingen), om hun ervaringen te delen en samen te werken. "Het doel bestaat erin stamcellen te genereren en te karakteriseren, om een reeks chronische aandoeningen te onderzoeken en de veiligheid en doeltreffendheid van nieuwe medicijnen te testen."

De onderzoekers van Janssen Beerse delen hun veelbelovende inzichten tijdens de eerstvolgende meeting van Stem Cell In Vitro, in het kader van de Cell and Gene Therapy World Conference in Washington DC (Verenigde Staten).