Skip to main content

Search

De strijd tegen kwaad bloed

De strijd tegen kwaad bloed

De vooruitzichten voor patiënten met leukemie en andere levensbedreigende bloedkankers* zijn al een heel stuk beter dan een generatie geleden dankzij nieuwe, doelgerichte behandelingen, immuuntherapieën en de vooruitgang op het vlak van bloed- en beenmergtransplantaties. Bloedkankers zijn en blijven een moeilijk te doorgronden groep van ziektes, met heel wat verschillende types en subtypes. Gelukkig heeft de wetenschap al grote vorderingen gemaakt met betrekking tot de diagnose, transplantatie en behandeling, en zitten er ook nog een aantal nieuwe, veelbelovende therapieën aan te komen.

Janssen levert aanzienlijke inspanningen om het onderzoek dringend te bevorderen en oplossingen te vinden voor de onvervulde behoeften van patiënten met bloedkankers. “We beschikken over een breed portfolio aan behandelingen voor bloedkankers en zijn in het bijzonder trots op ons werk op het vlak van multipel myeloom,” aldus Peter F. Lebowitz, MD, PhD en Globaal Hoofd van Oncologie bij Janssen. “We hebben al ijverig gewerkt om geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen te ontwikkelen.”

Het kankerprobleem aanpakken

Binnen de oncologie wil Janssen de manier waarop kanker wordt begrepen, vastgesteld en gecontroleerd, fundamenteel wijzigen. In onze zoektocht naar innovatieve manieren om het kankerprobleem aan te pakken, richten we ons daarbij vooral op de verschillende behandelingen en oplossingen om de ziekte tegen te houden. Deze omvatten onder andere een focus op hematologische maligniteiten, prostaatkanker en longkanker; de interceptie van kanker met als doel producten te ontwikkelen die het carcinogene proces onderbreken; biomarkers die een doelgericht, geïndividualiseerd gebruik van onze therapieën kunnen helpen begeleiden; alsook een veilige en effectieve identificatie en behandeling van vroegtijdige veranderingen in de micro-omgeving van de tumor. “We hebben nog een lange weg te gaan, maar elk jaar zien we een verbetering van de resultaten,” besluit Lebowitz.

 

Footnotes:
*Kankers van de bloedcellen en het lymfestelsel omvatten leukemie, lymfoom en multipel myeloom. De meest voorkomende bloedkanker, leukemie, kan worden onderverdeeld in verschillende specifieke ziektes: acute lymfatische leukemie (ALL), chronische lymfatische leukemie (CLL), acute myeloïde leukemie (AML) en chronische myeloïde leukemie (CML). Lymfoom wordt geclassificeerd in hodgkinlymfoom en non-hodgkinlymfoom, dat ook mantelcellymfoom omvat.