Skip to main content

Search

SAMENWERKEN MET PATIËNTENORGANISATIES

Samenwerken met patiëntenorganisaties

Bij Janssen werken we wereldwijd samen om oplossingen te vinden voor sommige van de meest ingewikkelde medische uitdagingen. Dat vergt de knapste wetenschap, de creatiefste geesten en de grootst mogelijke openheid om in elk stadium samen te werken met onderzoekers, overheden, patiëntenorganisaties en vele anderen.

In het belang van de patiënt

Een goede gezondheid voor iedere patiënt blijft dé drijfveer van Janssen. We vinden het belangrijk een duidelijk inzicht te krijgen in alle aspecten van de patiëntenbehoeften. Daarom werken we samen met diverse patiëntenorganisaties, die een belangrijke rol spelen in de informatievoorziening en ondersteuning van patiënten. België telt zo’n 400 grote en kleine patiëntenorganisaties en hun aantal en invloed nemen nog voortdurend toe.

De samenwerkingsverbanden houden rekening met belangrijke principes, zoals wederzijds respect, kennis, integriteit, onafhankelijkheid en transparantie. Die principes staan sinds 2007 beschreven in de “Code Of Practice On Relationships Between The Pharmaceutical Industry And Patient Organisations”, opgesteld door de European Federation Of Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA) in samenwerking met paneuropese patiëntenorganisaties. Ook de Belgische overkoepelende organisatie van de farmaceutische industrie, pharma.be, beschikt over een Code voor deontologie en ziet toe op de strikte naleving ervan. Deze deontologische code biedt het kader om een duurzaam partnerschap met alle gezondheidspartners uit te bouwen, waaronder academici, artsen, apothekers, gezondheidsinstanties en patiëntenorganisaties. Janssen sluit zich volledig aan bij beide codes.

Waarom samenwerken met patiëntenorganisaties?

Voor Janssen zijn samenwerking en interactie met patiëntenorganisaties erg belangrijk, leerzaam en waardevol. Ze helpen ons bij de ontwikkeling van nieuwe behandelingen en het ter beschikking stellen van informatie waar de patiënt echt iets aan heeft. Janssen steunt jaarlijks een heel aantal patiëntenorganisaties in België op verschillende manieren. Dat gebeurt bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren tot de realisatie van een tijdschrift, website of andere publicatie, het bijwonen van congressen of het opzetten van campagnes of activiteiten.

Alle aanvragen tot samenwerking volgen een revisieproces dat Janssen speciaal hiervoor heeft ontwikkeld. Daarin staat duidelijk beschreven welk type van aanvragen vanuit patiëntenorganisaties wel en niet gehonoreerd worden. Een multidisciplinaire commissie evalueert alle verzoeken tot financiering of samenwerking alvorens ze goed of af te keuren. Janssen maakt jaarlijks zijn financiële bijdragen aan de diverse samenwerkingsprojecten openbaar.

Volledige transparantie

Hieronder vindt u een overzicht van de patiëntenorganisaties die wij in 2014 en 2015 in België steunden. Bekijk alle details voor 2016 en volgende hier.

Patient Organization
Project description
Year
Aide Info Sida asblOndersteuning voor diverse projecten: o.a. Opleidingen, psychologische ondersteuning2015
CHAC asblOndersteuning voor jaarlijkse lijst van activiteiten (brochures, website, ...)2015
CMP Vlaanderen vzwOndersteuning voor diverse projecten: website hernieuwing, symposium 9 mei, tijdschrift Flash, ...2015
Mymu Wallonie-Bruxelles asblOndersteuning voor symposium in Mont-Godinne 27 mei 20152015
Plate-Forme Prevention Sida asblBijdrage voor diverse projecten: maandelijkse bijeenkomsten, publicatie Sida News2015
Reumatoide Artritis-Liga vzwBijdrage voor ledenblad RAAM2015
ReumaNet vzwOndersteuning Wereld Reuma Dag projecten2015
ReumaNet vzwDonatie 10 vergaderstoelen2015
Sensoa v.z.w.Sponsoring voor diverse projecten: website en digital newsletter, herdruk brochures, activiteiten, ...2015
Psoriasis Liga VlaanderenOndersteuning magazine Psoriant en vertaalkosten2015
Similes WallonieOndersteuning interne opleiding: motiverende gespreksvoering2015
Vlaams Hepatitis Contactpunt vzwOndersteuning voor verzending Hep C info naar leden, update website Hepafocus, opmaken facebookpagina2015
Centrum ZitStil vzwOndersteuning ADHD-dag 21 november 20152015
CHAC asblOndersteuning voor jaarlijkse lijst van activiteiten2014
GIPSO asblOndersteuning voor PSO-magazine en verschillende activiteiten2014
Plate-Forme Prevention Sida asblBijdrage voor diverse projecten "realisation brochures et outils pour et par les personnes seropositives"2014
Psoriasis Liga Vlaanderen vzwBijdrage voor Wereld Psoriasis Dag 25 oktober, tijdschrift PSORIANT en onderhoud twee websites2014
Reumatoide Artritis-Liga vzwBijdrage voor ledenblad RAAM2014
Sensoa v.z.w.co-sponsoring voor diverse projecten: algemene werking, update en herdruk brochures, activiteiten, ...2014
Federatie van Vlaamse Simileskringen vzwBijdrage voor lidmaatschap VOKA en distributie tijdschrift2014
Similes Bruxelles asblOndersteuning voor brochure: Le nouveau fil d'Ariane2014
Aide Info Sida asblOndersteuning voor diverse projecten: o.a. psychologische ondersteuning2014
CMP Vlaanderen vzwOndersteuning voor: Multiple Myeloom en Waldenstromsymposium 8/11/2014 (uitnodigingen, syllabi, ...)2014
Collectif des Femmes asblBijdrage voor drukkosten van brochures2014
Mymu Wallonie-Bruxelles asblOndersteuning voor jaarlijkse lijst van activiteiten: drukken affiches, flyers, onderhoud website2014
ReumaNet vzwOndersteuning Wereld Reuma Dag projecten2014
Sensoa v.z.w.Ondersteuning voor bijdrukken van voorstellingsfolder en het bestellen van balpennen voor aangeworven website2014
Similes Wallonie asblOndersteuning voor congres Profamille (zaalhuur, drukwerk folders en affiches)2014
Vlaams Hepatitis Contactpunt vzwOndersteuning voor diverse projecten: ontwikkeling en onderhoud website2014