Skip to main content

Search

Doe Eens Goed Gek

Doe Eens Goed Gek

Het taboe rond psychose bij jongvolwassenen doorbreken en bespreekbaar maken. Dat is de opzet van de bewustwordings-campagne Doe Eens Goed Gek, die vandaag officieel start. Met een documentaire en twee filmpjes met bekende Vlamingen Peter Van De Veire en Bill Barberis wil de campagne de bestaande beeldvorming rond psychoses positief veranderen. Een goed ondersteunende sociale omgeving is immers cruciaal voor de behandeling van psychosegevoelige jongeren.

Jaarlijks kampt naar schatting 3,5% van de Belgische bevolking met psychosegevoeligheid. Een eerste pyschose manifesteert zich meestal tussen het 16de en 35ste levensjaar, een cruciale fase waarin veel verandert. Naast een goede medische behandeling is maatschappelijke betrokkenheid een belangrijke pijler in het herstel. Bram kampt zelf met psychoses en getuigt: “Wat je het meest mist als je in behandeling bent voor een psychose? Het gevoel van steun ervaren.”

Taboe doorbreken

Een psychose uit zich in een unieke mix van symptomen. Sommigen hebben gevoelens van wantrouwen en horen stemmen, terwijl anderen worstelen met stemmingswisselingen, onvoldoende motivatie en een gebrek aan aandacht. De beeldvorming rond psychoses is in onze maatschappij nog vaak negatief. “Vaak worden mensen met een psychotische aandoening als onvoorspelbaar en gevaarlijk beschouwd. Dit veroorzaakt een heel vertekend beeld en negatieve vooroordelen”, zegt Dr. Kirsten Catthoor, psychiater verbonden aan het Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg.

Dit beeld verhindert jongeren met psychosegevoeligheid vaak om ondersteund te worden door hun sociale omgeving. Deze neemt dikwijls afstand vanwege onwetendheid, onterechte angst of een ongemakkelijk gevoel. Maggie De Block, federaal minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, beaamt: “Kinderen en jongeren moeten zonder taboes kunnen spreken over psychische problemen. Hoe sneller en hoe beter dit kan, des te sneller en beter kunnen we helpen.”

Gek op Sofie!

Op Facebook, Twitter en Instagram verschijnt vanaf vandaag de korte tweedelige reeks “Gek op Sofie!”. Sofie gaat op date met presentator Peter Van De Veire en acteur Bill Barberis. Tijdens deze te gekke dates worden de bestaande vooroordelen en het stigma over psychose op de korrel genomen. In een documentaire wordt aansluitend de noodzaak van een betere bewustwording aangekaart door experts en evaringsdeskundigen.

Een ziekte zoals een andere

De Doe Eens Goed Gek-campagne spreekt voornamelijk hoop uit. Ook Brenda weet wat het betekent door een psychose te gaan. Ze hoopt dat “mensen zien dat een psychose een ziekte is als een andere, een ziekte die iedereen kan overkomen, een ziekte die je kan overwinnen en waarvan je kan herstellen. We zijn geen gekken.” Peter Van De Veire hoopt dat dankzij de campagne “jonge gasten, of eigenlijk iedereen, een luisterend oor bieden aan het verhaal van iemand met psychosegevoeligheid, in plaats van ervan weg te lopen.”

De voorlichtingscampagne Doe Eens Goed Gek (www.goedgek.com) is een initiatief van Janssen in nauwe samenwerking met Similes, DENK, Te Gek?!, VDIP, Zorgnet-Icuro, Awel, VLESP, Agentschap Zorg en Gezondheid. De campagne liep eerder al in Nederland.