Skip to main content

Search

Duurzaamheid

Duurzaamheid
De toekomst moet duurzaam zijn

Duurzaamheid zit al lang ingebakken in de Janssen-bedrijfscultuur. Wij willen bijdragen tot een betere wereld door de gezondheid en het welzijn te verbeteren, zorgvuldig om te gaan met onze planeet, ons bedrijf een gezond financieel beleid te laten voeren en steeds op een ethisch verantwoorde manier te handelen.

Sociale duurzaamheid

Janssen neemt zijn verantwoordelijkheid op voor de patiënten, de medewerkers en de lokale en internationale gemeenschap waarin we actief zijn.

We werken samen met patiëntenverenigingen om een scherper zicht te krijgen op de precieze behoeften van patiënten. De kennis die we zo opdoen, zetten we in bij de ontwikkeling van nieuwe behandelingen en de overbrenging van nuttige informatie. We geven ook concrete steun, zodat deze verenigingen op een onafhankelijke manier hun projecten kunnen realiseren.

We streven naar het duurzaam inzetten van onze medewerkers en zorgen voor hun fysieke en mentale gezondheid en veiligheid, terwijl er ook veel aandacht gaat naar voortdurende opleiding.

Tot slot nemen we ook onze verantwoordelijkheid op in de samenleving via het GROW-project. Met dat project willen we al wie het nodig heeft, de kracht geven om zich ten volle te ontplooien in de maatschappij. 

Economische duurzaamheid

Janssen is ervan overtuigd dat sterke bedrijfsresultaten, een correcte beleidsvoering en gefocuste activiteiten de juiste weg vormen naar economische duurzaamheid. We zetten maximaal in op het aangaan van partnerschappen in het kader van een open-innovatiemodel en op het continu bijsturen van onze kostencompetitiviteit door enkel geneesmiddelen met een hoge therapeutische waarde te ontwikkelen.

Ecologische duurzaamheid

Ecologische duurzaamheid start voor Janssen al bij de ontwikkeling van nieuwe producten door volop in te zetten op groene chemie en groene technologie, ook in de laboratoria. Tijdens de productie van onze geneesmiddelen willen we onze milieuprestaties continu verbeteren. Janssen zorgt ervoor dat er zo weinig mogelijk bestanddelen van de producten in het milieu terechtkomen. We zetten alles op alles voor een duurzame transitie op het vlak van energie, afval, grondstoffen, water, emissies en biodiversiteit. Kortom, tot op het einde van de levenscyclus van onze medicijnen stellen we ons zorgzaam en verantwoordelijk op.