Skip to main content

Search

Er is nog veel werk aan de winkel

Mar 24, 2016
Wim Parys
Wim Parys
Vice President, R&D Global Public Health

We moeten ons ervan bewust zijn dat datgene waarin we niet slagen, een enorme impact heeft op het leven van mensen

Tijdens de kerstvakantie heb ik nagedacht over onze inspanningen en verwezenlijkingen in 2015 voor Global Public Health. Ik kwam tot het besef dat we het voorbije jaar heel wat vooruitgang hebben geboekt met onze Janssen-projecten rond R&D en Access. Ik was trots op wat de teams hebben bereikt en dankbaar voor de kans om medische behoeften van zo veel mensen in ontwikkelingslanden aan te pakken.

Er kwamen heel wat beelden en indrukken naar boven van het veldwerk dat ik vorig jaar heb ondernomen. Een van de ingrijpendste momenten was het bezoek aan het Tshepong-ziekenhuis in Klerksdorp, Zuid-Afrika. Tot voor kort kon minder dan een op de vijf patiënten met een ultraresistente vorm van tbc met succes behandeld worden in dit gespecialiseerde ziekenhuis in de provincie Noordwest, zo’n 170 km ten zuidwesten van Johannesburg. Het mag dan ook niet verbazen dat het moreel in de ziekenzalen niet goed zat. Zowel patiënten als artsen beseften dat een ziekenhuisopname waarschijnlijk niet goed zou aflopen en dat de meeste patiënten niet zouden genezen. Maar de laatste maanden was alles radicaal aan het veranderen. Dr. Hannetjie Ferreira, arts op de afdeling, vertelde ons enthousiast dat toegang tot een nieuwe behandeling voor tuberculose een wereld van verschil had betekend. In een eerste cohort van patiënten die een combinatietherapie kregen om XDR-TB te behandelen, werden zes maanden na de start van de behandeling geen tbc-bacillen gevonden bij meer dan vier op de vijf patiënten. De patiënten werden nog steeds behandeld, zei ze, maar er waren sterke indicaties om aan te nemen dat de kans op genezing nu groter was dan een doodvonnis!

Ik verliet het ziekenhuis vol energie en optimisme. Die boost was welkom. Als je in de volksgezondheid werkt in omgevingen waar de middelen beperkt zijn, besef je hoeveel werk er nog aan de winkel is, hoe moeilijk het is om een verschil te maken en hoe complex de problemen zijn die moeten worden aangepakt. Iedereen die in de gezondheidszorg actief is, moet zich ervan bewust zijn dat wat we doen - of, nog belangrijker, datgene waarin we niet slagen - een enorme impact heeft op het leven van zo veel mensen in omgevingen met beperkte middelen.