Skip to main content

Search

Europa’s Innovative Medicines Initiative (IMI)

Europa’s Innovative Medicines Initiative (IMI)

Life sciences vormen een dynamische sector, vol kansen om de behandelingen van morgen te ontdekken. Een cultuur van grensoverschrijdend samenwerken is nodig om dat potentieel ten volle te benutten. Het Europese Innovative Medicines Initiative (IMI) is zo’n waardevolle stap naar open samenwerking in een streven naar wetenschap van wereldklasse. Het IMI werd in 2008 opgericht door de Europese Commissie en de Europese Federatie van Farmaceutische Industrieën en Verenigingen (EFPIA). Het biedt nieuwe perspectieven voor gezamenlijke innovatie in de sector. Enerzijds met als doel een sterkere samenwerking tussen industrie, academische wereld, biotechbedrijven, regelgevers, patiëntenorganisaties en NGO’s te bewerkstelligen. Anderzijds om de innovatie in de gezondheidszorg extra te stimuleren en op een hoger niveau te tillen.

Investeren in gezondheid

Als neutrale partij richt het IMI zich vooral op de verbetering van de gezondheid en het welzijn van alle Europese burgers. Met een budget van 2 miljard euro in de periode van 2008 tot 2013 was IMI1 het grootste biowetenschappelijke publiek-private partnerschap ter wereld, met een belangrijke inbreng van de farmaceutische industrie. IMI2, dat de periode 2014 tot 2024 bestrijkt, zal worden gefinancierd met 1,65 miljard euro van de Europese Commissie, 1,42 miljard euro van de farmaceutische industrie en 213 miljoen euro van andere life sciences. Janssen ontvangt geen financiële steun via het IMI, maar investeert wel mee in het project.

Het verslag van de Wereldgezondheidsorganisatie 2013 over prioritaire geneesmiddelen voor Europa en de wereld vormt de basis voor het wetenschappelijk programma van IMI2. Daarin zijn twaalf Europese gezondheidsprioriteiten gedefinieerd. Het volledige proces – van de selectie van projecten, over de identificatie van partners tot en met de financiering en evaluatie van de resultaten – is gedocumenteerd en overgemaakt aan de Europese Commissie om de transparantie te garanderen.

Innovatieve aanpak stimuleren

Het wetenschappelijk programma van IMI2 is vertaald in vijf therapeutische domeinen en sectoroverschrijdende thema’s. Ook Janssen participeert en investeert daarin in het kader van open innovatie. Binnen IMI2 werkt Janssen bijvoorbeeld samen op het gebied van neurodegeneratieve ziekten. Ook rond vaccinaties (ebola), diabetes en immunologische ziekten wordt knowhow gedeeld. We zijn bezig met collectieve kennisnetwerken en de uitwisseling van gegevens voor een verbeterde R&D-productiviteit.

Verschillende partners focussen samen op sleutelelementen in het onderzoek: een beter inzicht in ziekten, de ontwikkeling van biomarkers voor de voorspelling, diagnose of behandeling van ziekten, de ontwikkeling van onderzoekstools en nieuwe concepten met het oog op betere preventie- en behandelingsmogelijkheden. Maar ook de introductie van reële gegevens, levenslange leerprocessen en interacties met regelgevende instanties en patiëntenorganisaties zijn van cruciaal belang voor het succes.