Skip to main content

Search

Global Goals: gezondheid en welzijn voor iedereen, op alle leeftijden

Feb 17, 2016
Wim Parys
Wim Parys
Vice President, R&D Global Public Health

Hoewel de last van niet-overdraagbare ziekten ook in de ontwikkelingslanden toeneemt, blijft de aanpak van infectieziekten de grootste medische uitdaging.

In de twintigste eeuw is de geneeskunde er sterk op vooruitgegaan (met het ontstaan van klinische epidemiologie en medische vooruitgang inzake de controle van infectieziekten) en zijn omgevingsfactoren als schoon water, hygiëne en onderwijs flink verbeterd. Die combinatie heeft enorm gunstige gevolgen gehad voor de volksgezondheid in de geïndustrialiseerde wereld. Hetzelfde geldt helaas niet voor de ontwikkelingslanden!

Dat dit deel van de wereld achterop hinkt, is in de eerste plaats te wijten aan armoede. In het eerste decennium van de 21e eeuw is het aantal mensen dat in extreme armoede leeft (overleven met minder dan 1,9 dollar per dag) aanzienlijk gedaald: van 37 % van de wereldbevolking in 1990 tot minder dan 13 % vandaag. Maar de overgrote meerderheid (meer dan twee miljard mensen vandaag, wat een daling is tegenover de 2,9 miljard in 1990) moet nog altijd rondkomen met minder dan 3 dollar per dag. Hun situatie is bovendien fragiel: het risico bestaat dat ze snel weer in extreme armoede vervallen als gevolg van een economische crisis, klimaatverandering of politieke onrusten. Of als ze ziek worden. De paradox is voor hen een dagelijkse realiteit: armoede verslechtert een zwakke gezondheid, en een zwakke gezondheid maakt het moeilijker om uit de armoede te geraken. Ze hebben toegang nodig tot goede scholen, drinkbaar water, elektriciteit en gezondheidszorg.

Dat laatste is onze topprioriteit bij Global Public Health en Johnson & Johnson. Onze aanhoudende inspanningen spelen in op de grote wereldwijde ziektelast en de ‘Agenda voor duurzame ontwikkeling’ 2030. De Global Goals streven naar gezondheidszorg en welzijn voor iedereen, met onder meer een krachtig engagement om tegen 2030 epidemieën uit te roeien zoals die van aids, tuberculose, malaria en andere overdraagbare ziekten. Hoewel de last van niet-overdraagbare ziekten ook in de ontwikkelingslanden toeneemt, blijft de aanpak van infectieziekten de grootste medische uitdaging. Malaria, hiv/aids en tbc zijn nog steeds drie van de dodelijkste overdraagbare ziekten. In 2016 blijven we ons daarom inzetten voor meer vooruitgang en gaan we verder partnerschappen aan om toegang te verzekeren. In deze blog houd ik je op de hoogte van onze vooruitgang en inspanningen.