Skip to main content

Search

Global Goals: Goede banen en economische groei

Mar 02, 2016
Tom Heyman
CEO Janssen Belgium

Als bedrijf en industrie varen we een dynamische koers met een langetermijnvisie van doorgedreven groei, investeringen, samenwerking, innovatie en een sterk maatschappelijk engagement.

In september 2015 werd door de Verenigde Naties een nieuwe globale agenda aangekondigd die een einde moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. ‘Global Goals’ die de wereld tot een betere plek moeten maken in 2030’. Deze doelen gelden voor alle landen. Het gaat dus niet langer om doelen die in arme landen gerealiseerd moeten worden. Er zijn doelen over armoede, gezondheid, onderwijs, maar ook over minder ongelijkheid en economische groei. Ik sta even stil bij dat laatste. Bij inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen.

Als bedrijf en industrie varen we een dynamische koers met een langetermijnvisie van doorgedreven groei, investeringen, samenwerking, innovatie en een sterk maatschappelijk engagement. We investeren in het welzijn van de samenleving en in economische groei. De biofarmaceutische industrie is een belangrijke groei- en innovatiesector voor ons land. Samen met andere bedrijven stellen we in ons land meer dan 30.000 mensen te werk.

We willen dat iedereen die kan werken, de mogelijkheid heeft dit te doen onder goede arbeidsomstandigheden. Wanneer onze kinderen opgroeien en op de arbeidsmarkt komen, willen we dat ze een baan vinden. Als bedrijf willen we hier ons steentje toe bijdragen en willen we duurzame werkgelegenheid creëren én een aantrekkelijke omgeving voor talent om zich te ontwikkelen.

Om de doorbraakoplossingen van morgen te ontwikkelen hebben we vooral nood aan een nieuwe generatie talent met diploma’s op het gebied van STEM (Science, Engineering, Technology & Mathematics). Het is belangrijk dat jongeren geïnspireerd en gemotiveerd geraken om deze weg in te slaan. De komende jaren zal een toenemend aantal wetenschappers en ingenieurs op pensioen gaan. Wie gaat er zorgen voor de oplossingen van morgen? Wie gaat er zich inzetten voor het oplossen van alzheimer en kanker?

Britse wetenschapper Steven Hawking zei vorig jaar: “How will we feed an ever growing population, provide clean water, generate renewable energy, prevent and cure diseases and slow down global climate change? I hope that science and technology will provide the answers to these questions. But it will take people, human beings with knowledge and understanding to implement these solutions.”

De ontwikkeling van talent gaat nodig zijn om de economische groei verder te stimuleren en de oplossingen van morgen te creëren.