Skip to main content

Search

GROW Together for society - Innoveren voor de goede zaak

Oct 21, 2016
Sonja Willems
Sonja Willems
Managing Director Janssen Benelux

Er zijn ontzettend veel ideeën rond het aanpakken van uitdagingen zoals gezondheid, armoede en onderwijskansen. Het zijn maatschappelijke uitdagingen die ons allemaal bezighouden. Uitdagingen die kansen bieden voor innovatie en ondernemerschap. Vaak doet innovatie denken aan technologische snufjes. Maar innoveren is ook op vernieuwende manieren de uitdagingen in onze samenleving aanpakken. Er zijn steeds vaker innovatiezoekers die met een maatschappelijk doel bezig zijn. Niet alleen ondernemers, maar ook burgers, verenigingen, kenniscentra. Maatschappelijke impact is voor hen een belangrijke drijfveer voor innovatie. Sociaal ondernemen is dan ook het nieuwe ondernemen. Wij geloven in sociale innovatie die ondernemerschap koppelt aan maatschappelijke impact.

We willen een rol spelen bij het stimuleren van sociale innovatie en sociaal ondernemerschap en ontwikkelden samen met de Sociale Innovatiefabriek, Social Enterprise NL, een dynamisch begeleidingstraject voor (startende) sociale ondernemers en social-profit organisaties in Nederland en België.

Met de Social Grow Sessions die passen binnen ons Corporate Social Responsibility-programma GROW Together for Society krijgen sociale innovatiezoekers de kans om van een relevant sociaal innovatief idee een werkbaar businessmodel of -plan te maken. Projecten van innovatoren die op een verfrissende manier antwoorden bieden op maatschappelijke behoeften. Zo hopen we het vuur rond sociaal ondernemerschap mee aan te wakkeren en ‘maatschappelijke winst’ te genereren. Voor meer info: https://www.socialgrowsessions.net