Skip to main content

Search

Voor geïnteresseerde organisaties

Voor geïnteresseerde organisaties

DOMEINEN van samenwerking

Met het GROW-programma engageert Janssen zich op drie specifieke domeinen. Werkt jouw vereniging op een van deze terreinen?

 • onderwijskansen en dagopvang bevorderen
 • mantelzorgers ondersteunen
 • toegang tot gezondheidzorg vergroten

VORMEN van samenwerking

Een samenwerking kan bestaan uit verschillende vormen. Welke vorm van samenwerking zou jou passen?

 • Vrijwilligerswerk door werknemers van Janssen
 • Onze professionele kennis en kunde die we voor je inzetten
 • Financiële steun in het kader van een lange termijn partnership

VOORWAARDEN voor samenwerking

Wil je onze steun voor je project? Bekijk dan of je maatschappelijk werk voldoet aan de volgende criteria:

 • Je biedt een oplossing voor een reëel maatschappelijk thema binnen de thema’s van GROW (onderwijs of dagopvang jongeren, mantelzorg, gezondheidszorg kansarmen) met impact in eigen land (Benelux)
 • Je aanpak is innovatief: bv. nieuwe methodiek, nieuw samenwerkingsmodel, nieuw business model, …
 • Groeipotentieel: Je hebt een brede impact door opschaling, voorbeeldfunctie of herhaalbaarheid van de oplossing
 • Duurzaam: blijvend kunnen bestaan met maatschappelijke impact op lange termijn (met de juiste partners, financiering, organisatiestructuur, op termijn financiële zelfredzaamheid, …)
 • Het gaat over een aflijnbaar project.