Skip to main content

Search

Hiv speelt nog steeds

 Hiv speelt nog steeds

In 1981 werd in de Verenigde Staten voor het eerst kennis genomen van hiv en aids. Eerst werd gedacht dat het een seksueel overdraagbare ziekte was bij homoseksuele mannen, maar al snel werd duidelijk dat het virus voor iedereen besmettelijk was. Intussen was er in Afrika sprake van een veel grotere epidemie, ondanks een andere benaming. Overal leidde de epidemie tot veel sterfgevallen en angst in de maatschappij. Er was weinig kennis over hoe de ziekte werd overgedragen en mensen met hiv werden vaak gemeden[1]. In de afgelopen jaren zijn we enorm vooruitgegaan met het terugdringen van nieuwe hiv besmettingen door educatie. Ook in de behandeling van de ziekte zijn grote stappen gezet. Er zijn antivirale medicijnen ontwikkeld die het virus onderdrukken en zo het ontstaan van aids voorkomen. Met goede behandeling hebben mensen die leven met hiv zelfs een normale levensverwachting. Een enorme vooruitgang, maar aan het einde van 2017 waren er wereldwijd wel 36,9 miljoen mensen besmet met het hiv-virus[2]. Ondanks deze ontwikkelingen speelt de ziekte anno 2018 nog steeds een belangrijke rol in onze samenleving.

Passion For Life

In België zetten zich dagelijks mensen in om de best mogelijke hiv-zorg te voorzien. Artsen, verpleegkundigen, onderzoekers en vrijwilligers staan elke dag opnieuw vol enthousiasme paraat. Om dit enthousiasme in de kijker te zetten, lanceren we samen met de patiëntenorganisaties Sensoa en Plate-forme Prévention Sida het magazine ‘Passion For Life’, boordevol getuigenissen en verhalen van verschillende actoren uit de Belgische hiv-zorg. In het magazine komen zowel de lichamelijke als mentale aspecten van de aandoening aan bod. Hoe gaan mensen die leven met hiv om met ouderdomsziektes, zwangerschap, en seksualiteit? Hoe verwerken hun naaste omgeving én zijzelf de diagnose? Hoe pakken we bovendien samen het stigma aan? Niettegenstaande de medische vooruitgang blijft één van de grootste uitdagingen het stigma waar vele mensen met hiv nog steeds tegenaan lopen. Lees hoe de verschillende actoren uit de hiv-zorg dagelijks een antwoord op deze vragen bieden. ‘Passion For Life’ is vanaf 15 januari beschikbaar, ook online.

Hiv speelt nog steeds

Met de campagne ‘Hiv speelt nog steeds’ proberen we, in aanloop naar de 30ste Wereldaidsdag op 1 december, op een positieve manier aandacht te vragen voor hiv. Hoewel er veel is veranderd sinds de jaren tachtig - toen hiv ontdekt werd - speelt hiv nog bij veel mensen. In dezelfde jaren tachtig kwamen er iconische gadgets in ons straatbeeld, die vandaag de dag nog steeds herkenbaar zijn. Maar hoe zit het met de impactvolle ziekte, die we in hetzelfde decennium leerden kennen? Aan de hand van herkenbare gadgets uit de jaren tachtig brengen wij hiv top of mind. We bespreken de complexiteit van het onderzoek naar behandelingen, de samenwerkingen die wij aangaan en het nog altijd bestaande stigma. Help je mee ons verhaal te versterken via social media? Want hiv speelt nog steeds.

Puzzelen naar de oplossing

Het onderzoek op het gebied van hiv is een complexe puzzel. Ondanks grote vooruitgang binnen het onderzoek en behandeling van hiv, is de ziekte nog steeds niet te genezen. Daarom zetten onze onderzoekers zich dagelijks in om manieren te vinden om het virus definitief uit het lichaam te krijgen. Er worden stappen gezet in het verbeteren van de huidige behandelmethoden. Daarnaast doen we samen met partners onderzoek naar een hiv-vaccin. Alleen samen kunnen we de complexe puzzel oplossen. Collega Hanneke Schuitemaker werkt bijvoorbeeld nauw samen met o.a. de Bill & Melinda Gates foundation om met een preventief hiv-vaccin nieuwe besmettingen een halt toe te kunnen roepen. Dit zou een grote stap vooruit betekenen in het beëindigen van de hiv-pandemie.

Luisteren met aandacht

De strijd tegen hiv kan alleen gewonnen worden als alle partijen naar elkaar luisteren en samenwerken. Daarom werken we samen met verschillende organisaties om hiv-medicatie ook beschikbaar te maken in ontwikkelingslanden. Ook luisteren wij naar mensen met hiv, die helpen ons met de ontwikkeling van nieuwe behandelingen. Zij weten namelijk het best wat de impact van hiv op hun leven is. Zo is onze collega Emilie Carpentier vaak in gesprek met behandelende artsen, hier wordt duidelijk waar de grootste behoeftes liggen. Een uitdaging die we bijvoorbeeld signaleren is de vergrijzing onder mensen met hiv. Door de inmiddels gemiddelde levensverwachting, krijgen steeds meer mensen met hiv last van ouderdomsziekten. Hoe gaan we daarmee om? We zetten de mensen die leven met hiv centraal door te luisteren en hier dan ook daadwerkelijk iets mee doen.

Vooruitgang met vallen en opstaan

Hoewel er openlijker over hiv wordt gesproken, is er nog altijd een stigma en taboe rond. Door gebrek aan kennis zijn er nog steeds vooroordelen over infectie, levensstijl en seksualiteit. Alhoewel we samen – met vallen en opstaan - grote vooruitgang hebben geboekt sinds de jaren tachtig, worden mensen die leven met hiv nog te vaak geconfronteerd met uitsluiting. Met elkaar willen we de vooruitgang blijven stimuleren en het stigma doorbreken. Onze collega Inge Cnudde ziet dagelijks tegen welke vooroordelen mensen die leven met hiv aanlopen. Het is vallen en opstaan. We moeten bijvoorbeeld blijven herhalen dat het virus niet langer overdraagbaar is als het langer dan zes maanden niet gedetecteerd werd, N=N.  Lees meer over de virale lading op de website van SENSOA.

#HivSpeeltNogSteeds

Help je ons mee om hiv onder de aandacht te brengen? Het is heel simpel. Deel een foto van jezelf met een jaren 80 atribuut en gebruik de hashtag #HivSpeeltNogSteeds. Dus duik in je kelder, klim naar je zolder en doe die oude kast weer eens open, want alleen samen kunnen we dit aan.

 

Vind ons via Twitter, Facebook & LinkedIn.