Skip to main content

Search

Innovatie

Vaccins, het krachtigste middel in de gezondheidszorg?

De voorbije 50 jaar hebben vaccins de volksgezondheid veranderd. De pokken zijn uitgeroeid en nu zijn polio, mazelen en hepatitis B aan de beurt. Veel infectieziekten zijn echter nog niet onder controle. Nieuwe vaccins ontwikkelen is een enorme uitdaging. Wetenschappers, artsen en kleine en grote biofarmaceutische bedrijven lanceerden daarom het consortium Flanders Vaccine.

Vaccins zijn bestemd voor gezonde mensen in tegenstelling tot geneesmiddelen die zieke mensen behandelen. En laat preventie nu net een belangrijke pijler in de Janssen-visie op gezondheidszorg zijn. We maken werk van vaccins en bouwen voort op de uitgebreide expertise van Crucell, een bedrijf dat Janssen enkele jaren geleden heeft overgenomen.

Ebola bestrijden

Het therapeutisch domein Infectieziekten & Vaccins wil oplossingen aanreiken op het gebied van de preventie en behandeling van allerhande courante infecties, zoals griep en RSV, hepatitis, HIV en tuberculose, maar ook voor knokkelkoorts, ebola en polio. De afdeling Vaccins, onder leiding van Dr. Johan Van Hoof, werkt volop aan de ontwikkeling van een preventief vaccinatieschema voor ebola. De recente ebolacrisis in enkele Afrikaanse landen heeft heel wat bedrijven ertoe aangezet om versneld een evolavaccin te ontwikkelen en ook J&J speelt volop mee in die race tegen de tijd.

Meer dan alleen infectieziekten

Vaccins zijn krachtige wapens tegen infectieziekten, maar Janssen onderzoekt ook de verdere mogelijkheden ervan. Zo denken we onder meer aan de preventie van ziekten bij ouderen, zoals bepaalde soorten kanker, hartaandoeningen en de ziekte van Alzheimer. Begin 2015 zag in dit kader het Janssen Prevention Center het levenslicht, een nieuw centrum van uitmuntendheid binnen Janssen R&D.

Janssen wil Flanders Vaccine mee helpen vorm geven. Het sluit perfect aan bij onze bedrijfsvisie om de ontwikkeling van nieuwe oplossingen voor de gezondheidszorg te bevorderen door samenwerking en uitwisseling van ideeën. We streven naar een dynamisch ecosysteem, waarin biofarmaceutische bedrijven en universiteiten samenwerken om nieuwe preventieve en therapeutische vaccins te ontwikkelen.