Skip to main content

Search

Janssen intensifieert samenwerking met KU Leuven, KU Leuven Research & Development en UZ Leuven

03, December, 2018

Janssen intensifieert samenwerking met KU Leuven, KU Leuven Research & Development en UZ Leuven

De versnelling van de doorbraaktherapieën van morgen vraagt grotere en sterkere samenwerking.Beerse, 3 december 2018 –

Janssen Pharmaceutica NV en Janssen-Cilag NV intensifiëren de banden met KU Leuven, KU Leuven Research & Development en UZ Leuven als aanvulling op de jarenlange samenwerking. Zij tekenden vandaag daartoe een intentieverklaring, dieonderzoekers in staat stelt omacademisch hoogstaand onderzoek en ontwikkeling te koppelen aan de vertaalcapaciteiten van de industrie, aan klinisch onderzoek en de doorstroom van innovatienaar patiënten. Zowel Janssen als KU Leuven en UZ Leuven spelen wereldwijd een voortrekkersrol op het vlak van innovatie in de gezondheidszorg. Zo werd KU Leuven eerder dit jaar door Reuters erkend als de meest innovatieve universiteit van Europa en is Leuven een belangrijke innovatiehub in de wereld.“Samen streven we ernaar om oplossingen te vinden voor een aantal van de meest complexe medische uitdagingen. Met dit ambitieuze samenwerkingsverband willen we onze wederzijdse competenties aanscherpen en zo medische innovaties sneller bij de patiënt brengen”, aldus Luc Sels, rector KU Leuven.

Het samenwerkingsverband is ontworpen voor intensievere samenwerking en exploratie van verschillende domeinen zoals:

  • beloftevolle wetenschap rond vroege biologie en therapeutische concepten in Janssen’s kerngebieden (immunologie, oncologie/hematologie, neurowetenschappen, infectieziekten en vaccins, pulmonale (arteriele)hypertensie)•optimale patiëntenbehandeling en -begeleiding•data-analyse en data wetenschap
  • innovatieve modellen voor klinische studies
  • logistiek en productie
  • technologie-en licentieopportuniteiten

Daarnaast gaan de partners op zoek naar strategische onderzoeksdomeinen waar ze nationaal en/of internationaal een leidinggevende rol kunnen ontwikkelen.“Leuven is world-class op het vlak van wetenschappelijk onderzoek, valorisatie naar de samenleving en zorg voor de patiënt. Dit hernieuwde samenwerkingsverband creëert een stimulerende omgeving van creatieve interactie. Door samen te werken op uiteenlopende domeinen kunnen we patiënten nog meer en zelfs betere innovatieve oplossingen en resultaten bieden", aldus Sonja Willems, Managing Director Janssen Benelux.

"Door een intensieve samenwerking met Leuvense onderzoekers aan te gaan, stellenweons beter in staat om mogelijk veelbelovende projecten te identificeren -gericht op het zoeken naar unieke technologieplatformen,uitmuntende biologie-expertise en optimale zorg voor de patiënt”, aldus Stef Heylen, Managing Director Janssen Pharmaceutica. “Dergelijke samenwerking komt ook het Belgische healthcare ecosysteem ten goede en stimuleert van daaruit wereldwijde innovatie.”

Janssen intensifieert samenwerking met KU Leuven, KU Leuven Research & Development en UZ Leuven

Over KU Leuven

DeKU Leuvenwerd opgericht in 1425 en is naast de oudste ook de meest innovatieve universiteit vanEuropa (Reuters). Met haar 58 000 studenten en meer dan 20 000 medewerkers is zij bovendien de grootste universiteit van België. Vijftien faculteiten bieden bachelor-en masteropleidingen aan op 10 locaties in Vlaanderen. De verschillende klemtonen en aanpak op de campussen zorgen voor een grote variatie in het onderwijsaanbod. De opleidingen zijn gebaseerd op het onderzoek van meer dan 7000 wetenschappers. Als medeoprichter van de League of European Research Universities (LERU) is KU Leuven zowel nationaal als internationaaleen toonaangevende onderzoeksinstelling.

Over KU Leuven Research & Development

KU Leuven Research & Development is de tech transfer dienst van de Associatie KU Leuven. Al sinds 1972 slaat LRD bruggen tussen wetenschap en bedrijfswereld. Door kennis en technologieën te laten doorstromen naar de samenleving, bevordert LRD de impact van onderzoeksresultaten op het leven van mensen wereldwijd. LRD heeft een solide ervaring op het vlak van onderzoekssamenwerking, het beheer van octrooien en licenties, de oprichting van spin-off bedrijven en kennis-gedreven regionale ontwikkeling. LRD ondersteunt onderzoekers doorheen het volledige traject van kennis-en technologietransfer en helpt hen om het maatschappelijk en economisch potentieel van hun onderzoek maximaal te benutten.

Over UZ Leuven

Al meer dan tachtig jaar staat UZ Leuven synoniem voor kwaliteitsvolle en vernieuwende medische zorg. Respect voor de diversiteit van alle patiëntengroepen en aandacht voor de mens achter de patiënt staat voorop. Met 1.879 bedden is UZ Leuven het grootste universitaire ziekenhuis in België: 9.000 medewerkers zetten zich dagelijks in om een gediversifieerde en specialistische patiëntenzorg aan te bieden. De sterkte van UZ Leuven ligt in de combinatie van klinische kwalitatieve patiëntenzorg, innovatief onderzoek en academisch onderwijs. UZ Leuven behaalde als eerste Belgische ziekenhuis het internationale JCI-label voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.

Over Janssen

Bij Janssen werken we aan het creëren van een wereld zonder ziekte. We transformeren levens door nieuwe en betere manieren te vinden om ziektes te voorkomen, een halt toe te roepen, te behandelen en te genezen. Dat is onze inspiratie. We brengen de knapste koppen samen en bedrijven de meest veelbelovende wetenschap. Janssen werkt samen met de hele wereld voor de gezondheid van iedereen. Janssen Pharmaceutica NV en Janssen-Cilag NV zijn onderdeel van het wereldwijde gezondheidszorgbedrijf Johnson & Johnson.

Mediacontact

Tim De Kegel
Telefoon: 0473 74 60 28
Email: [email protected]