Skip to main content

Search

Janssen laat medisch topcongres livestreamen

Janssen laat medisch topcongres livestreamen

Janssen brengt medische topcongressen in de VS naar Europa via livestreaming. Door livestreaming kunnen meer artsen het congres volgen en wordt komaf gemaakt met verre verplaatsingen, die tijdrovend en duur zijn.

Medische educatie

Onder het label Janssen Academy zet Janssen in op lokale initiatieven in de Benelux om medische educatie dichter bij de arts te brengen. Daarbij worden internationale topcongressen via digitale kanalen naar België gebracht. Deze digitalisering maakt het mogelijk om tijdsefficiënter te werken, meer artsen te bereiken dan voorheen, verre verplaatsingen overbodig te maken en een betere kwaliteit van informatiedoorstroming te leveren.

Janssen is afgestapt van de financiële ondersteuning van artsen die naar internationale congressen willen gaan. Anderzijds wordt wel nauwer samengewerkt met gezondheidspartners op het terrein om de medische educatie beter te doen aansluiten bij de behoeften van de arts en de lokale klinische praktijk. Door de enorme tijdsdruk past een deelname aan buitenlandse congressen vaak niet meer in de agenda van de arts, waardoor deze vorm van nascholing steeds lastiger wordt.

Janssen ziet het als zijn opdracht om artsen de mogelijkheid te geven om wetenschappelijke en hoogstaande kwalitatieve informatie op te doen over therapeutische domeinen en producten. Een voortdurende medische bijscholing en inzichten in wetenschappelijke evoluties leiden immers tot een betere behandeling van de patiënt.