Skip to main content

Search

Janssen ondertekent Green Deal voor circulaire economie

Janssen ondertekent Green Deal voor circulaire economie

Meer dan 130 organisaties en bedrijven, waaronder ook Janssen Belgium, zetten op 8 juni hun handtekening onder de 'Green Deal Circulair Aankopen' van Vlaanderen Circulair, the Shift, VVSG en Bond Beter Leefmilieu. Samen engageren we ons om meer werk te maken van een circulaire economie, gericht op een maximale herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en een minimaal waardeverlies doorheen de productieketen. 

Circulair aankopen betekent voor bedrijven een nieuwe manier van aankopen, met oog voor mens, planeet én portemonnee”, aldus Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V).” Dat kan bijvoorbeeld door voor herbruikbare materialen te kiezen, middelen of producten te delen met andere organisaties of door het gebruiksgenot van een product te kopen in plaats van het product zelf.

Duurzame ontwikkeling

Janssen voegt de daad meteen ook bij het woord: deze zomer start een circulair project waarbij twee solventen (chemische bestanddelen) gedistilleerd worden om nadien terug in te zetten in de productie. Op die manier sluiten we de kringloop en dragen we bij aan duurzame ontwikkeling en duurzaam inkopen. Wat betreft CO2-reductie doet Janssen twee zaken: voor transport gaan jumbo-trucks de weg op, dat betekent veel minder verplaatsingen. Anderzijds wordt de aankoop van virgin solvent geminimaliseerd/sterk beperkt en kiezen we waar mogelijk voor een gerecycleerde variant. Dat betekent een grote energiebesparing want recyclage heeft een gunstige impact op vlak van CO2-vermindering.

We laten solventen distilleren en gebruiken ze nadien terug in de productieketen. Op die manier sluiten we de kringloop en dragen we bij aan duurzame ontwikkeling en duurzaam inkopen.

Minister Schauvliege maakt nog dit jaar 1,7 miljoen euro extra middelen vrij voor circulaire-economieprojecten. Een gedeelte daarvan wordt gereserveerd om de proefprojecten circulair aankopen financieel te ondersteunen. De ondertekenaars van de Green Deal engageren zich om samen 172 circulaire aankoopprojecten te realiseren tegen eind 2019.