Skip to main content

Search

Janssen partner Dag van de Zorg

Janssen partner Dag van de Zorg

Als zorgspeler in Vlaanderen willen we graag mee een warme en zorgzame samenleving stimuleren voor het welzijn van iedereen.

Sonja Willems

Managing Director Janssen Benelux

Janssen zet zorg mee in beweging als nieuwe partner van de Dag van de Zorg. Als zorgspeler in Vlaanderen willen we graag mee een warme en zorgzame samenleving stimuleren voor het welzijn van iedereen. “Ook op het vlak van zorg wil Janssen zijn maatschappelijke taak nog sterker invullen”, aldus Sonja Willems, Managing Director Janssen Benelux.

Na het grote succes en de massale mediabelangstelling van de voorbije edities lanceert de vzw Dag van de Zorg de 5de editie op zondag 20 maart 2016. De Dag van de Zorg wil een maatschappelijk draagvlak creëren voor de noden en de ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector. “De Dag van de Zorg wil de sector in zijn volle omvang en diversiteit op de kaart zetten: ziekenhuizen, voorzieningen voor personen met een beperking, woonzorgcentra en kinderdagverblijven; maar ook de farmaceutische bedrijven, de medisch-technologische industrie en KMO’s die hulpmiddelen ontwikkelen; de artsen, de huisartsen, de apothekers en de paramedici; het onderwijs en de onderzoekscentra; de residentiële zorg en de thuiszorg; de ziekenfondsen en de patiëntenverenigingen…”, vertelt Geert Van Hijfte van de vzw Dag van de Zorg. “Het Vlaamse Zorglandschap is volop in beweging en Janssen belichaamt als belangrijke zorginnovator de uitdagingen, opportuniteiten en innovaties voor de toekomstige zorg in Vlaanderen.”

Sonja Willems licht het partnership toe: “We partneren om verschillende redenen. We denken dat het noodzakelijk is om te investeren in o.a. talent, in ouderenzorg, in onderzoek en ontwikkeling om belangrijke stappen te kunnen nemen in het voorkomen van ziekte, in het sneller en tijdig opsporen en behandelen. Ook op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg willen we het taboe doorbreken. Daarnaast verdienen alle mensen die zorg dragen voor anderen onze waardering. Van artsen, verpleegkundigen tot familieleden en vrijwilligers.”