Skip to main content

Search

Johnson & Johnson zet zich in voor de Sustainable Development Goals

Johnson & Johnson zet zich in voor de Sustainable Development Goals

“Door samen op te trekken kan de wereldwijde gezondheidssector doorbraken forceren voor de miljoenen mensen die lijden aan verwoestende ziektes als tuberculose, malaria en tropische ziekten.”

Wim Parys

hoofd R&D bij Johnson & Johnson Global Public Health

Na het voltooien van de Millennium Goals in 2015, is er door alle leden van de Verenigde Naties (VN) een nieuwe stip op de horizon gezet: 2030, het lijkt nog ver weg. Het doel? Een einde maken aan armoede, het gevecht tegen ongelijkheid winnen en de klimaatverandering beheersen. Drie grote ambities, vormgegeven in 17 aan elkaar verbonden doelen: de Sustainable Development Goals, ofwel SDGs.

 

17 doelen voor en door iedereen

De Millennium Goals waren vooral het domein van overheden. Om de nog hogere ambities van de SDGs waar te maken, doet de VN nu een beroep op alle wereldburgers. Er wordt dus ook een beroep gedaan op ons, de medewerkers van Johnson & Johnson. Als wereldwijd opererend bedrijf nemen wij onze verantwoordelijkheid en dragen bij op verschillende vlakken. Johnson & Johnson focust zich daarbij op SDG’s 3, 5 en 17. SDG 3 draait om “Good Health and Well Being”, oftewel de zorg voor gezond leven en het bevorderen van het welzijn van iedereen in alle leeftijden. Dit grote doel ligt in stevig verankerd in de kern van ons bedrijf. Het doel van SDG 5 is het bereiken van gender gelijkheid, een belangrijk uitgangspunt binnen Johnson & Johnson. SDG 17 draait om partnerschappen. De SDG’s zijn te groot voor één organisatie, daarom gaan we de uitdaging aan samen met onze wereldwijde partners. De komende periode belichten we via social media en de website hoe Johnson & Johnson bijdraagt aan het bereiken van de verschillende SDGs, te beginnen bij SDG3.

 

SDG 3: Gezondheid voor iedereen

Het werken aan een gezonde toekomst voor iedereen ligt stevig verankerd in onze missie en visie. Dit vormt ook de kern van SDG3. Ondanks opmerkelijke vooruitgang op het gebied van wereldwijde gezondheid, staan we nog voor enkele grote uitdagingen:

 

  • Bijna een half miljoen mensen ontwikkelden in 2015 een resistente vorm van tuberculose (TBC) 1

  • Eind 2015 leefden wereldwijd 36.7 miljoen mensen met HIV2

  • Per jaar worden bijna 400 miljoen mensen besmet met het Dengue virus3

 

SDG 3 ambieert het stoppen van deze epidemieën. Daarvoor zijn R&D-investeringen nodig, gericht op ziekten die vooral ontwikkelingslanden treffen. Andere speerpunten van SDG3 zijn universele toegang tot effectieve medicijnen en het opleiden van bekwaam zorgpersoneel in ontwikkelingsgebieden.

 

Global Public Health

Vanuit Johnson & Johnson, het moederbedrijf van Janssen, is het Global Public Health programma opgezet, waarmee we bijdragen aan oplossingen voor deze problemen. Johnson & Johnson Global Public Health werkt met de overtuiging dat de wereld nieuwe tools nodig heeft in de strijd tegen infectieziekten en het helpen van de meest kwetsbare populaties. We zetten daarom nieuwe businessmodellen in om op een duurzame manier onze medische innovaties daar te krijgen waar ze het hardst nodig zijn. Hierbij trekken we samen op met gelijkgestemde partners. Lees hier meer over het Johnson & Johnson Global Public Health programma.