Skip to main content

Search

Kopzorgen: onze prioriteit

Kopzorgen: onze prioriteit

Ernstige neuropsychiatrische aandoeningen behoren tot de meest verwoestende en complexe ziekten. Onze missie is om deze verwoesting aan te pakken bij ziekten zoals bijv. schizofrenie. Janssen zet zich al 55 jaar in voor de strijd tegen schizofrenie. Twee antipsychotica staan in de lijst van Essentiële Geneesmiddelen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het aanpakken van de ziekte vraagt een multidisciplinaire benadering.

Het onderzoek naar de oorzaak en de behandeling van schizofrenie gaat vandaag steeds verder. “Er zijn nieuwe therapieën in klinische ontwikkeling voor de behandeling van de symptomen van schizofrenie. We proberen meer vat te krijgen op de onderliggende oorzaken en verbeteren met langwerkende medicatie de resultaten en de therapietrouw. We zijn vandaag dankzij innovatieve technologie in staat om een langwerkende injectie van 3 maanden ter beschikking te stellen aan de patiënt en zorgverlener”, vertelt Sonja Willems, Managing Director Benelux.

Multidisciplinaire benadering

Onderzoek is weliswaar slechts een deel van de grotere puzzel. We streven naast farmacologische behandeling naar optimale zorg. Zo is er bijvoorbeeld een platform dat we ontwikkeld hebben om patiënten te SMS’en wanneer hij/zij niet is langs geweest voor een injectie. Ook bieden we ondersteuning aan artsen en zorgprofessionals op vlak van medische educatie en hebben we een programma Care4Today™ Mental Health Solutions waarmee zorgverleners patiënten kunnen helpen controle te krijgen over hun ziekte en hun leven, persoonlijke doelen te stellen en toe te werken naar herstel.

Stigmatisering

“Naast hinder door symptomen en beperkingen is stigmatisering een van de meest bepalende elementen in de beleving van patiënten met schizofrenie en in die van hun familie. Er bestaan grote misverstanden en verouderde kennis over de ziekte en de mensen die eraan lijden”, vertelt Sonja. Samen met Similes, DENK, Te Gek!?, VDIP, Zorgnet-Icuro, Awel, VLESP, Agentschap Zorg en Gezondheid ontwikkelde Janssen de Vlaamse bewustwordingscampagne Doe Eens Goed Gek. Het doel is om het onbegrip te verminderen en het sociale isolement wat helaas vaak het gevolg is van een psychotische ervaring op jongvolwassen leeftijd.

Daarnaast helpt het Labyrinth Psychotica mensen beter begrijpen wat iemand kan ervaren tijdens een psychose. Met een draagbare headset wordt de realiteit van een psychose nagebootst. “Zo hopen we bij te dragen aan een beter begrip en ondersteuning van de patiënten”, besluit Sonja.