Skip to main content

Search

Multipel Myeloom Maand

Multipel Myeloom Maand

Multipel myeloom, ook bekend als de ziekte van Kahler, kanker van plasmacellen of bloedkanker, treft jaarlijks ongeveer 700 mensen in Belgïe. [1] Daarmee is multipel myeloom een van de drie meest voorkomende bloedkankers. [2] Tijdens de multipel myeloom maand besteden we aandacht aan omgaan met deze ziekte.

Multipel myeloom is een vorm van bloedkanker. Deze kanker ontstaat wanneer een bepaald type witte bloedcellen, de plasmacellen ongecontroleerd beginnen te groeien. Deze kwaadaardige plasmacellen nestelen zich in het beenmerg, de plaats waar alle soorten bloedcellen worden aangemaakt. Daarbij verdringen deze plasmacellen de normale bloedvormende cellen. Omdat zich vaak meerdere (multipel) kwaadaardige plasmacellen in het beenmerg nestelen, wordt de ziekte ook wel multipel myeloom genoemd.

CRAB-criteria helpen bij de herkenning

Beginnende multipel myeloom is niet gemakkelijk te herkennen. De symptomen zijn vaak algemeen of zijn niet duidelijk aanwezig. Dit leidt vaak tot een late diagnose van multipel myeloom. Om multipel myeloom voor arts en patiënt herkenbaarder te maken, wordt gebruik gemaakt van de CRAB-criteria. De CRAB-criteria verwijzen naar vier symptomen waarmee patiënten met multipel myeloom te maken kunnen krijgen:

  • Calcium (kalk), oftewel een verhoogd calciumgehalte in het bloed

  • Renal (nieren), oftewel nierfunctiestoornis

  • Anemia (anemie), oftewel bloedarmoede

  • Bone (bot), oftewel botaantasting

 

 

Meer grip op je eigen zorgpad

Multipel myeloom is een complexe ziekte. Dat brengt ook een complex behandelplan met zich mee. Daarom worden er sinds kort in enkele ziekenhuizen handige infographics gebruikt. Daarmee krijgen patiënten direct een helder overzicht over wat hen te wachten staat.

Gevolgen voor patiënten

Multipel myeloom is misschien minder bekend bij het algemene publiek, maar het heeft zeker een belangrijke impact op het leven van de 176.000 patiënten die wereldwijd jaarlijks de diagnose krijgen. [3] Daarom zetten we ons bij Janssen elke dag in om van multipel myeloom een behandelbare ziekte te maken. Tegelijkertijd werken we aan een betere en snellere herkenning van de symptomen van deze bloedkanker, in de hoop dat we er in de toekomst een geneesbare aandoening van kunnen maken.

Janssen in België

Lees meer over onze activiteiten op het gebied van bloedkanker, prostaatkanker en over onze andere expertisegebieden. Je kan ook meer te weten komen over de activiteiten van Janssen in België. Volg ons via social media op Twitter, Facebook en LinkedIn om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen.

 

EM-90912

[3]   International Agency for Research on Cancer. World Health Organization. All cancers. 2020. Accessible on: https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/900-world-fact-sheets.pdf