Skip to main content

Search

Onze inzet voor SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

Onze inzet voor SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

Bij Janssen zetten we ons in voor de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDGs) van de Verenigde Naties. SDG 12 richt zicht op verantwoorde consumptie en productie. Steeds vaker richten we onze productieprocessen zo efficiënt en zo duurzaam mogelijk in. Dit doen we onder andere middels het initiatief de lijst van aanbevolen solventen. Collega’s Walter Filliers (Scientific Integrator; †2020)* en Brecht Egle (Procesveiligheid wetenschapper) vertellen hier graag meer over.

Hoe gebruiken we solventen?

Een solvent is de vloeistof waarin moleculen worden opgelost zodat ze met elkaar kunnen reageren. Bij Janssen is het gebruik van solventen onvermijdelijk voor alle chemische reacties die nodig zijn om de werkzame stoffen van geneesmiddelen en vaccins te produceren. “Na dit productieproces blijven de solventen, die niet worden opgenomen in het eindproduct, als het ware vervuild over. Omdat er grote hoeveelheden van nodig zijn in de farmaceutische industrie, vormen solventen het grootste aandeel van het afval dat de industrie produceert”, legt Brecht uit. Om circulaire economie te bevorderen, en zo het productieproces te verduurzamen, worden solventen gezuiverd waarna ze opnieuw gebruikt kunnen worden. Dit is echter niet altijd en voor elk solvent mogelijk.

Groene solventen als duurzaam alternatief

Een optie die nog duurzamer is, is het gebruik van groene solventen. De definitie van een 'groen' solvent is nog niet zo eenvoudig. In principe wordt een solvent geclassificeerd als 'groen' wanneer deze niet schadelijk is voor mens en milieu. Dit houdt in dat het niet schadelijk mag zijn voor onze gezondheid, maar ook niet voor de bodem- of waterkwaliteit. De veiligheid van solventen is ook belangrijk. Groene solventen mogen bijvoorbeeld niet brandbaar of explosief zijn. Walter licht toe, “Water is een mooi voorbeeld van een solvent dat aan al deze criteria voldoet. De criteria die een solvent groen maken, waren onze inspiratie voor de lijst met aanbevolen solventen.”

Het initiatief de lijst van aanbevolen solventen is ontstaan naar aanleiding van de REACH wetgeving, een Europese regelgeving over de productie van en handel in chemische stoffen. REACH staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen, en kan het gebruik van bepaalde chemische stoffen verbieden. “Dit zou een probleem kunnen zijn voor de farmaceutische industrie én de maatschappij, want zonder bepaalde solventen kunnen geneesmiddelen niet meer gemaakt worden”, vertelt Walter. Als reactie op het invoeren van de REACH wetgeving, is een lijst opgesteld van aanbevolen solventen, die het beste gebruikt kunnen worden tijdens onze geneesmiddelenproductie. Brecht vult aan: “We proberen nu zoveel mogelijk solventen te vervangen door aanbevolen solventen, tenzij er echt geen alternatief beschikbaar is”.

“Om het productieproces future-proof te maken, moeten we solventen tijdig vervangen door aanbevolen solventen. Door het gebruik van aanbevolen solventen reduceren we de impact van onze productie op het milieu en klimaat, en verlagen zo onze ecologische voetafdruk!”

Andere duurzaamheidsinitiatieven

Dit initiatief is slechts een voorbeeld van de duurzaamheidsinitiatieven van Janssen. Wil je weten hoe we ons inzetten voor de overige Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen? Ontdek het hier!

 

* Walter Filliers is in december 2020 overleden. Hij was van 1983 tot en met 2020 een zeer gewaardeerde collega bij Janssen.

 

EM-70082 - 02-aug-2021