Skip to main content

Search

Onze inzet voor SDG 6: Schoon Water en Sanitair

Onze inzet voor SDG 10: Schoon Water en Sanitair

Bij Janssen zetten we ons in voor de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDGs) van de Verenigde Naties. Deze SDGs zijn bedoeld om wereldwijd de gezondheid en het welzijn van mensen duurzaam te verbeteren. SDG 6 – Schoon water en sanitair – zet zich in voor wereldwijde toegang tot en duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen. Bij Janssen dragen we op verschillende manieren bij aan het duurzaam beheer van water, bijvoorbeeld dankzij de inzet van het Energie & Water Team.

Er zijn 1,8 miljoen mensen wereldwijd die voor drinkwater afhankelijk zijn van vervuilde waterbronnen1. Daarnaast zijn er wereldwijd 2,4 miljard mensen die geen gebruik kunnen maken van goede en schone sanitaire voorzieningen1. SDG6 zet zich in om dit te veranderen: de Verenigde Naties willen tegen 2030 de waterkwaliteit wereldwijd verbeterd hebben, door verontreiniging te beperken en het lozen van gevaarlijke stoffen een halt toe te roepen. Ook moet het watergebruik van bedrijven efficiënter en duurzamer worden, zodat uiteindelijk het aantal mensen dat kampt met watertekorten kan worden verminderd.

Het Energie & Water Team

Ook binnen Janssen werken we aan SDG 6. Het Energie en Water Team zet zich in voor een duurzaam water- en energiebeleid op de vestigingen in België door energie- en waterbesparende projecten te stimuleren. Collega's Dieter Verheyen (Principal Engineer) en Hans Verbaeten (Process Engineer Utilities) zijn beiden lid van het team, en vertellen hier meer over: “Bij het Energie & Water team zijn maar liefst 45 ambassadeurs betrokken, die werkzaam zijn op verschillende Janssen vestigingen in België. Onze ambassadeurs focussen zich op 6 thema's:

  • Ventilatie

  • Nutsvoorzieningen 

  • Laboratoriumapparatuur

  • Productieapparatuur

  • Verlichting

  • Communicatie en bewustwording.''

Het doel van de werkgroepen is om van ideeën voor energie- of waterbesparing concrete projecten te maken. “Hierbij worden de voorstellen die tot de grootste besparing kunnen leiden, eerst uitgewerkt,” vervolgt Hans. “Dit doen we aan de hand van criteria zoals CO2 reductie, rendabiliteit, kosten en baten”.

“We gebruiken nu 203 miljoen liter water minder dan 5 jaar geleden. Dat zijn 81 Olympische zwembaden.”

Succesvolle energie- en waterbesparing

Dieter licht het succes van deze projecten toe: “Het Energie & Water Team heeft de afgelopen 5 jaar bijgedragen aan een drastische reductie van ons energie- en waterverbruik. Zo gebruiken we in België nu 13.500 MWh elektriciteit (gelijk aan het jaargebruik van 3.850 gezinnen), 203 miljoen liter water (gelijk aan 81 Olympische zwembaden) en 300.000 m3 aardgas (gelijk aan 3.400 ton CO2 uitstoot) minder.”

Het Energie & Water team wil daarnaast ook bewustwording en betrokkenheid onder de medewerkers creëren. Dieter vertelt: “daarom communiceren we intern over de verschillende activiteiten die we als team organiseren, brengen we een kalender met tips voor energiebesparing uit, organiseren we een tekenwedstrijd en vieren we het behalen van de doelstellingen.” De effecten hiervan zijn duidelijk te merken zegt Hans, “Onze inspanningen zorgen voor een zelfversterkend effect: investeringen in geothermie en windturbines, gekoppeld aan een groeiende bewustwording – ook omdat duurzaamheid steeds hoger op de maatschappelijke agenda staat - zorgen voor meer dynamiek binnen de organisatie.”

“We vinden het belangrijk dat onze medewerkers betrokken zijn en zich bewust worden van deze thema’s”

Andere duurzaamheidsinitiatieven

De activiteiten van het Energie & Water team zijn maar één van de vele initiatieven die we in de Benelux organiseren om ons energie- en watergebruik te verminderen. Zo verminderen we bijvoorbeeld ook onze afvalstromen met het Plant on a Truck project. Ontdek het hier!

 

EM-53859- 12-feb-2021