Skip to main content

Search

Partnerships - samen maken we het verschil

Partnerships – samen maken we het verschil

Via de partnerships in ons Benelux Community Impact-programma maken we concreet het verschil in het leven van maatschappelijk kwetsbare groepen. We werken samen aan het verbeteren van onderwijskansen en het bevorderen van dagopvang, aan het ondersteunen van mantelzorgers en aan het vergroten van de toegang tot gezondheidszorg. Het zijn ook deze doelen die ons binden, en waar we op verschillende niveaus geweldige resultaten boeken. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste partnerships.

Antwerp Management School

Binnen de Antwerp Management School (AMS) werken we nauw samen met het Sustainable Transformation Lab van Prof. Wayne Visser. Doelstelling is om met deze specialisten de SDG’s (Sustainable Development Goals) in onze bedrijfsstrategie helder te maken en te verankeren.

www.antwerpmanagementschool.be

DUO for a JOB

DUO for a JOB linkt werkzoekende jongeren met een migratie-achtergrond aan 50-plussers, die als vrijwilliger hun ervaring inzetten om deze jongeren te coachen naar werk. Via dit intergenerationele en interculturele mentorschap wil DUO for a JOB bijdragen aan een gelijke toegang tot de arbeidsmarkt voor iedereen.

“DUO for a JOB is erg waardevol binnen Janssen. We maken een verschil door inzichten en beroepservaring aan deze jongeren door te geven, wat een meerwaarde levert voor hun integratie en het vinden van een gepaste baan.”

Karin van Baelen

Head of Global Regulatory Affairs, Janssen

Zie voor meer informatie.

www.duoforajob.be

Enactus

Enactus is een experimenteel leerplatform dat het sociaal ondernemerschap in studenten aanwakkert. Het netwerk van Enactus bestaat uit bedrijven, academici en studenten die allen een gezamenlijk doel hebben: het creëren van een betere, meer duurzame wereld. Met een focus op innovatie en inclusieve businessmodellen, levert het programma enerzijds studenten met kennis van het ondernemerschap en anderzijds tastbare resultaten voor de deelnemende partners.

https://enactus.org/country/belgium/

Rode Kruis Vlaanderen

Eén van de projecten waarbij we samenwerken met Rode Kruis Vlaanderen is Domein Polderwind: een zorghotel waar mensen met een zorgbehoefte samen met hun mantelzorger de kans krijgen om van een vakantie te genieten. Domein Polderwind is gelegen in Zuienkerke, middenin de polders tussen het historische Brugge en de badstad Blankenberge.

Concreet maakten we binnen Domein Polderwind de aankoop van een rolstoelbus mogelijk. Hierdoor kunnen mensen met een zware zorgbehoefte ook genieten van een daguitstap naar de kust of een bezoekje aan de stad.

www.domeinpolderwind.be

www.rodekruis.be

Ronald McDonald Kinderfonds

In ons partnership met het Ronald McDonald Kinderfonds zetten we vooral in op het ondersteunen van mantelzorgers. Zo opende eind 2019 het eerste Ronald McDonald Huis in België, vlakbij UZ Brussel campus Jette. Bovendien engageren we onze medewerkers in Nederland en België tot vrijwilligerswerk in een van de Ronald McDonald huizen.

www.kinderfonds.be

Sociale InnovatieFabriek

De Sociale InnovatieFabriek promoot, begeleidt en ondersteunt sociaal ondernemerschap en sociale innovatie om maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Samen starten we een traject rond mantelzorg, waarin we samen met mantelzorgers een inventaris maken van belangrijke issues inzake dit thema. Om tot nieuwe oplossingen en modellen te komen rond het thema mantelzorg, gaan we met sociaal ondernemers, geselecteerde wetenschappers en professionals rond de tafel zitten.

Zo investeren we samen in duurzame partnerships, sociale innovatie en sociaal ondernemerschap.

www.socialeinnovatiefabriek.be

SOS Kinderdorpen in Mersch (Luxemburg)

Wereldwijd groeien maar liefst 220 miljoen kinderen op zonder enige zorg van een familie. Dit brengt hun veiligheid, ontwikkeling en toekomst ernstig in gevaar. SOS Kinderdorpen zorgt ervoor dat deze kinderen een warme thuis krijgen, zodat ze gewoon kind kunnen zijn en zich zo beter kunnen ontwikkelen tot sterke volwassenen.

SOS Kinderdorpen Luxemburg richt zich op de opvang en begeleiding van kinderen die, om welke reden dan ook, thuis niet veilig kunnen opgroeien. Janssen investeert niet alleen actief in dit partnership door bijvoorbeeld te ondersteunen in het ontwikkelen van tools voor hulpverleners in het begeleiden van trauma’s, we engageren onze medewerkers ook om vrijwilligerswerk te doen voor SOS Kinderdorpen.

www.sos-kinderderdorpen.be

Special Olympics

Alleen al in België zijn er 165.000 mensen met een intellectuele beperking. Maar liefst 1.000.000 Belgen zijn (in)direct bij deze mensen betrokken. Special Olympics België bereikt met haar activiteiten 12.500 atleten met een intellectuele beperking en 6.500 vrijwilligers.

Maar de gezondheidstoestand van deze atleten is niet altijd in orde. Veel voorkomende problemen hebben te maken met voeten, ogen, oren en tanden, en vooral het taboe daarrond is iets dat we willen aanpakken.

Special Olympics zet actief in op het vergroten van toegang tot gezondheidszorg voor mensen met een intellectuele beperking. Door actief in dit partnership te investeren, maar ook door onze medewerkers te engageren voor vrijwilligerswerk voor deze organisatie, proberen we hier aan bij te dragen.

Voor meer informatie, ga naar Special Olympics

www.special-olympics.be

ToekomstATELIERdelAvenir (TADA) & IMC Weekendschool (Nederland)

Wat ToekomstATELIERdelAvenir (TADA) in Brussel doet, doet IMC Weekendschool op talloze locaties in Nederland: beide laten ze maatschappelijk kwetsbare jongeren via praktijklessen kennismaken met de bedrijfswereld. Zo krijgen deze tieners een idee van wat de toekomst voor hen in petto kan hebben. We wapenen hen tegen demotivatie en zetten in op optimale ontwikkelingskansen.

Ook onze Janssen-medewerkers zetten zich actief in als vrijwilliger om deze kinderen bijvoorbeeld iets bij te brengen over de farmaceutische wereld en warm te maken voor wetenschap en techniek.

https://tada.brussels/

https://www.imcweekendschool.nl/


EM-21672