Skip to main content

Search

Passie voor gezondheid Hanna Maertens

Passie voor gezondheid: Hanna Maertens

Hanna Maertens werkt als Strategic Accountmanager dagelijks aan samenwerkingsverbanden met universiteiten en ziekenhuizen. Het doel? De krachten bundelen om de positieve impact op het leven van de patiënt te vergroten. Daar gaat Hanna elke dag voor, samen met haar collega’s.

Focus op de gezondheidszorg

Een opleiding tot fysiotherapeute was het begin van Hanna’s carrière in de gezondheidszorg. Al snel maakte ze de sprong naar de farmaceutische sector. Ondertussen is Hanna al meer dan 20 jaar in de sector actief. Vier jaar geleden maakte ze de overstap van Johnson & Johnson Medical Devices naar het nieuw gecreëerde ‘Strategic Partnerships’ team binnen Janssen.

Strategic Partnerships

Dit team bestaat uit collega’s met verschillende professionele achtergronden, die elkaar net daarom goed aanvullen. “Zo kan het team snel inspelen op ontwikkelingen in de innovatieve zorgwereld van vandaag”, aldus Hanna. “Onze partnerships vertrekken telkens vanuit hetzelfde uitgangspunt: een positief effect voor alle partners en een betere zorg voor de patiënt.”

Hanna bezoekt daarom ziekenhuisdirecties en hoofdapothekers om te bekijken hoe vanuit co-creatie toegevoegde waarde gecreëerd kan worden voor alle partijen. Janssen kan als groot gezondheidszorgbedrijf met een breed portfolio in de hele value-chain veel oplossingen aanbieden. Hanna merkt dat potentiële partners daarvoor openstaan en graag het gesprek aangaan. “Zo bespraken we met verschillende ziekenhuisapothekers de verpakking van een nieuw product,” licht Hanna toe. “Hieruit bleek dat die niet aangepast was aan de apotheekrobot. Deze feedback is zeer relevant voor onze supply chain afdeling in de fase voor de lancering van een nieuw product.” 

Vanuit co-creatie oplossingen met toegevoegde waarde creëren

Een gesprek als startpunt

Mede dankzij de inzet van Hanna en haar collega’s zijn er de afgelopen jaren mooie samenwerkingsverbanden opgezet. Met de grote Belgische universiteiten en universitaire ziekenhuizen zoals Luik, Gent en Leuven, werden de krachten gebundeld. Ook de samenwerking met verschillende andere ziekenhuizen werd verdiept. Zo werden er met enkele ziekenhuizen projecten opgezet om op basis van de ervaring van de patiënt de kwaliteit van de zorg te verbeteren. “Met doelgerichte workshops wordt het zorgtraject van de patiënt geëvalueerd”, zegt Hanna. “Tijdens één van die workshops identificeerden we bijvoorbeeld hoe de informatiedoorstroming naar patiënten die van één ziekenhuisdienst naar een andere doorverwezen worden nog geoptimaliseerd kon worden. Daarna werken we intensief samen om die positieve veranderingen te bereiken.”

Daarnaast wordt er ook rond een aantal thema’s zoals Big Data, talentontwikkeling en biomarkers intensief samengewerkt. Op het vlak van Value Based Healthcare ontwikkelden we samen een model dat de persoonlijke gezondheidsbeleving van een patiënt in kaart kan brengen. Zorgprogramma’s kunnen daarna op deze beleving afgestemd worden. Zo wordt een persoonlijkere én effectievere zorg mogelijk gemaakt.

Hanna en haar collega’s focussen zich op België, maar ook in Nederland zet Janssen hierop in. Zo zetten Hanna’s collega’s in Nederland onlangs een samenwerkingsakkoord met het Radboudumc en Radboud Universiteit in Nijmegen op. Want ook in Nederland geldt: alleen ga  je snel, maar samen kom je ver.

Toekomstvisie

Nadat Hanna samen met de partners actieterreinen gedefinieerd heeft waar een win-win situatie en een positieve patient outcome mogelijk zijn, gaat de omzetting van het project van start. Hanna legt uit: “De uitwerking wordt dan nabij opgevolgd en waar nodig bijgestuurd, daarbij inspelend op de steeds evoluerende trends.”

“Ik denk dat we best trots mogen zijn op de resultaten die we reeds gerealiseerd hebben,” zegt Hanna. “Bovendien zullen er ook in de komende jaren steeds meer successen van de samenwerkingen duidelijk worden. Iets waar ik met spanning naar uitkijk.”

Patient outcome staat bij alle strategische partnerships centraal

Gezonde werkdagen

Voor Hanna is elke werkdag verschillend en uitdagend. Zo moet ze niet alleen veel samenwerken met externe, maar ook met interne partners. Daarnaast is het ook belangrijk steeds op de hoogte te blijven van de meeste recente ontwikkelingen in de gezondheidssector: de nieuwste mogelijkheden van Artificial Intelligence, de innovaties rond personalised healthcare, de laatste trends rond Value Based Healthcare, etc. Daarom vindt ze het belangrijk de balans tussen haar werk en haar persoonlijk leven te bewaren. “Ik ben zeer bewust bezig met sporten, voeding, en slaap. Gelukkig helpt ook Janssen zijn medewerkers deze balans te bewaren, bijvoorbeeld met het Healthforce 2020 programma”, vertelt ze. Binnen dit programma wordt actief aandacht besteed aan gezond eten, een gezonde geest en gezond bewegen. “De zorg voor patiënten, maar ook voor de medewerkers zit sterk verankerd in het Credo. Dat maakt Janssen een fijn bedrijf om voor te werken.”