Skip to main content

Search

Sociale betrokkenheid

Sociale betrokkenheid

Duurzaam ondernemen is één van de pijlers van ons bedrijf. Bij Janssen zetten we ons actief in voor een duurzame gezondheid voor iedereen. Met ons J&J Benelux community impact-programma creëren we kansen voor de kwetsbaarste groepen dichtbij huis. Ons doel is om al wie het nodig heeft de kracht te geven zich ten volle te ontplooien in de maatschappij.

Wat doen we?

We engageren ons op drie domeinen:

  • Bevorderen van onderwijskansen en dagopvang

  • Ondersteuning van mantelzorgers

  • Vergroten van de toegang tot gezondheidszorg

Onderwijskansen en dagopvang bevorderen

We vinden het heel belangrijk dat alle kinderen en jongeren de kans krijgen zich tot hun volledige potentieel te ontplooien. Door actief in te zetten op de ontwikkeling van kwetsbare jongeren, en bieden we ook hen daarmee een kans op een mooie toekomst. Samen met verschillende partnerorganisaties brengen we hen bijvoorbeeld in contact met de praktijk van de bedrijfswereld. Zo strijden we tegen demotivatie en vergroten we de slaagkansen van deze jongeren in onze maatschappij. Een mooi voorbeeld hiervan is het ToekomstAtelier de l’Avenir (TADA) in Brussel en IMC Weekendschool in Nederland.

Mantelzorgers ondersteunen

Het welzijn van een grote groep hulpbehoevenden ligt in de handen van mantelzorgers, dus bij mensen uit de directe omgeving. Dit maakt dat het vele, langdurige en onbetaalde werk dat deze mensen verzetten niet altijd even zichtbaar is voor de buitenwereld.

Mantelzorgers hebben geregeld ook zelf nood aan ondersteuning, maar realiseren zich niet altijd dat die ook voorhanden is. Wij zetten ons expliciet in voor deze groep mensen. Denk bijvoorbeeld aan onze participatie in de totstandkoming van Ronald McDonald Huizen. Maar ook via de Sociale InnovatieFabriek zetten we het thema mantelzorg actief op de agenda.

Toegang tot gezondheidszorg vergroten

Kwetsbare groepen vinden vaak moeilijk hun weg naar de gezondheidszorg. Zelfs basisgezondheidszorg is voor sommigen niet direct toegankelijk. Wij helpen deze groep mensen en pakken de hindernissen aan, zowel op sociaal als op economisch vlak. Een mooi voorbeeld van hoe we dit doen is via ons partnership met Special Olympics. Klik hier voor meer informatie.

Hoe engageren we ons?

  • We investeren in duurzame partnerships

  • We engageren alle medewerkers in de Benelux voor vrijwilligerswerk

  • We investeren in sociale innovatie en sociaal ondernemerschap

Investeren in duurzame partnerships

We werken samen met organisaties die dezelfde doelen nastreven (bevorderen van onderwijskansen, mantelzorgers ondersteunen, de toegang tot gezondheidszorg vergroten). Samen zetten we projecten op en implementeren we plannen die erop gericht zijn een brede impact te hebben op de maatschappij.

Alle medewerkers in de Benelux engageren voor vrijwilligerswerk

Via de Care Days zet een groot deel van onze medewerkers zich voor één werkdag per jaar vrijwillig in voor het goede doel. Bij al onze partnerships is er ook een luik “vrijwilligerswerk” voorzien, waardoor we als organisatie ook praktisch betrokken zijn bij de doelen die we steunen.

Investeren in sociale innovatie en sociaal ondernemerschap

We versnellen groei en innovatie door de inzet van mensen en middelen. We ondersteunen sociale innovatie projecten via coaching en “Social Grow Sessions”, een business cursus op maat van sociaal ondernemen.

Aanvraag partnership

Vertegenwoordig je zelf een organisatie waarin je onze doelen herkent en zie je een samenwerking met Janssen wel zitten? Laat het ons weten! Hier vind je een concreet overzicht van onze verschillende partnerships.

Klik hier om ons jaarverslag te bekijken en te zien wat we allemaal bereiken met GROW Together for Society.


EM-21671