Skip to main content

Search

Huis van Werkvermogen

Ieder zijn Huis van Werkvermogen

Een aantrekkelijke werkomgeving waarin je dagelijks met goesting aan het werk gaat. Dat is het streefdoel van Janssen voor iedere medewerker, in het volle besef dat een loopbaan uit meer bouwstenen bestaat dan werk alleen. Ook gezondheid, talenten en waarden zijn fundamentele onderdelen van het Huis van Werkvermogen, een concept dat voor en door medewerkers wordt gebouwd.

Het gaat om een concept van Finse origine en stelt iemands werkvermogen en alle factoren die er invloed op hebben voor in de vorm van een woning. Het dak is het werkvermogen, de overkoepelende factor die bepaalt of iemand voldoende goesting en kracht heeft om dagelijks vol energie aan de slag te gaan. Het dak steunt op vier verdiepingen: gezondheid, competenties en talenten, normen en waarden, en werk.

Alles in evenwicht

Als de verdiepingen van een huis niet in orde zijn, heeft dat gevolgen voor het werkvermogen. Een sterk werkvermogen kan pas ontstaan wanneer de vier verdiepingen goed in evenwicht zijn en harmonisch met elkaar verbonden. Er loopt dan ook een trap doorheen het hele huis. Gezondheid, talenten, waarden en wat van iemand op het werk verwacht wordt, horen onlosmakelijk samen.

Janssen koos voor dit concept, omdat het goed aansluit bij onze visie. Het personeelsbeleid is gericht op het scheppen van duurzame en flexibele loopbanen. Dat kan alleen als het werk aansluit bij de verschillende levensfasen, inspeelt op de talenten die iedereen bezit en ruimte laat voor een evenwichtige privé-werk balans.

Samenspel werknemer-werkgever

Het Huis van Werkvermogen is een verbindend en inspirerend concept. Het maakt duidelijk dat iedere medewerker zelf zijn werkvermogen in handen dient te nemen, dat hij er eigenaarschap over heeft en dat het een samenspel tussen werknemer en werkgever is om een juiste balans te vinden.

Individuele medewerkers kunnen zich op basis van het Huis afvragen wat er goed gaat en wat er beter kan. Willen ze iets verbouwen of anders inrichten? Leidinggevenden kunnen het concept gebruiken in de gesprekken met hun medewerkers. En de organisatie kan nagaan wat er nog moet gebeuren om de medewerkers te ondersteunen.

Bouwstenen

Janssen biedt heel wat bouwstenen voor de verschillende verdiepingen aan, zoals programma’s rond beweging, flexibele werkplekken, leiderschap en talentontwikkeling. Daarnaast is er het Talent Fit Center, dat mensen een helpende hand reikt als ze hun loopbaan een andere wending willen geven.

Idealiter krijgt iedere medewerker uiteindelijk zijn huis zo ingericht dat het goed aanvoelt en hij de nodige energie en motivatie vindt om dagelijks met goesting te komen werken.

Het Huis van Werkvermogen is een duidelijk, verbindend en inspirerend concept.

Samenspel werknemer-werkgever

“Het Huis van Werkvermogen is een duidelijk, verbindend en inspirerend concept. Het maakt duidelijk dat iedere werknemer zelf zijn werkvermogen in handen kan nemen. Dat zij er eigenaarschap over hebben”, vertelt Mieke Smet, directeur personeelszaken bij Janssen. “En dat het een samenspel tussen werknemer en organisatie is om een juiste balans te vinden.”

“Individuele werknemers kunnen dankzij het huis zich afvragen wat er goed gaat en wat er beter kan. Willen ze iets verbouwen of anders inrichten? Leidinggevenden kunnen het gebruiken in gesprekken met het personeel. Om te controleren of het huis nog stevig staat”, illustreert Mieke. “En de organisatie kan nagaan wat nog gebeuren moet om werknemers te ondersteunen. Om iedereen mogelijkheden te bieden om zelf met zijn persoonlijk Huis van Werkvermogen aan de slag te gaan.”

Bouwstenen

Janssen heeft al heel wat bouwstenen voor de verschillende verdiepingen in huis. Zoals programma’s rond beweging, flexibele werkplekken, leiderschap en een Talent Fit Center. Het aantal initiatieven groeit constant.

“Het is echter niet altijd voor iedereen duidelijk dat projecten rond bijvoorbeeld gezonde voeding of thuiswerken ook bedoeld zijn om het werkvermogen te verhogen. Het huis maakt dat overzichtelijker”, aldus Mieke. “Idealiter heeft elke werknemer uiteindelijk zijn huis zo ingericht dat het persoonlijk goed aanvoelt en hij alle energie, kracht en motivatie heeft om te werken.”