Skip to main content

Search

Vrijwilligerswerk: samen tegen corona

Vrijwilligerswerk: samen tegen corona

Janssen zette zich op verschillende manieren in om een steentje bij te dragen tijdens de coronacrisis. Zo werkten we aan de ontwikkeling van een vaccin op onze campus in Leiden, hebben we op onze productiesite in Geel desinfecterende handvloeistof geproduceerd, en stelden we laboratoria ter beschikking voor coronatests op onze campus in Beerse. Onze medewerkers geven elke dag het beste van zichzelf om ervoor te zorgen dat onze geneesmiddelen en medische oplossingen tot bij de patiënten geraken. Dit blijft onze kerntaak en dé manier waarop wij als organisatie bijdragen aan de samenleving. Daarnaast wilden we collega’s waar de thuis- en werksituatie het toeliet ook de ruimte geven om op hun eigen manier bij te dragen door deelname aan ons vrijwilligersprogramma.

Vrijwilligerswerk voor medewerkers met een medische achtergrond

Een deel van onze medewerkers heeft een medische achtergrond, wat hen een uitgelezen kans bood om de overbelaste zorgsector te ondersteunen. Ons moederbedrijf, Johnson & Johnson (J&J) ood haar medisch geschoolde medewerkers daarom wereldwijd de mogelijkheid tot het opnemen van speciaal verlof. Dankzij dit verlof konden medewerkers maximaal 14 weken vrijwilligerswerk doen in het kader van de COVID-19 crisis op kosten van J&J. Zo droeg onze collega Dimitri Waty, Sales Consultant voor DePuy Synthes Companies in Diegem, ook zijn steentje bij. Als gediplomeerd verpleger zette hij zich vrijwillig in op een #COVID-19 spoedafdeling. Bekijk zijn getuigenis hier:

Vrijwilligerswerk via het Rode Kruis

Via onze partner het Rode Kruis konden medewerkers zonder medische achtergrond zich aanmelden voor vrijwilligerswerk. Zij konden onder andere woonzorgcentra en andere zorginstellingen in tijden van verhoogde werkdruk en personeelsuitval door ziekte ondersteunen. Als crisisvrijwilliger hielpen onze medewerkers door logistieke en administratieve taken op te nemen. Zo maakten ze een echt verschil voor patiënten, bewoners en medewerkers. Rachel Ghyselink, Clinical Support Specialist Biosense Webster (J&J), is één van hen: “Wanneer ik het ziekenhuis verliet, had ik een glimlach op mijn gezicht omdat ik patiënten en dokters kon helpen en was ik trots om voor Biosense en J&J te werken.” Bekijk haar getuigenis hier:

#Beat the curve – Helpende Handen

Met dit interne vrijwilligersinitiatief konden medewerkers zich inzetten om de werkdruk op andere afdelingen te verlichten. Terwijl sommige afdelingen nood hadden aan extra capaciteit was het voor andere afdelingen net rustiger geworden. Onze medewerkers konden zo vrijwillig bijspringen op een andere afdeling die het nodig had. Mario De Moor, Senior Product Specialist Janssen Benelux, getuigde: “Door ons Customer Service Center te ondersteunen met het behandelen van heel wat vragen, heb ik geprobeerd mijn steentje bij te dragen binnen Janssen.”

Care days

In het kader van het Care days programma krijgen alle J&J medewerkers jaarlijks de mogelijkheid om zich gedurende één dag vrijwillig in te zetten voor een goed doel. Gezien de uitzonderlijke COVID-19 omstandigheden werd dit programma uitgebreid naar maximaal drie dagen voor medewerkers die dit met hun werkzaamheden konden combineren.

Met deze initiatieven hopen we als bedrijf een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan patiënten, zorgverleners en de maatschappij, ook ten tijde van de COVID-19 pandemie.

#togetheragainstcorona #proudofourcompany

©Janssen-Cilag – EM-32535 – approval date: 07-2022 – vu/er Luc Van Oevelen, Antwerpseweg 15-17, 2340 Beerse