Skip to main content

Search

Wetenschap, technologie en zorg gaan hand in hand

Wetenschap, technologie en zorg gaan hand in hand

We staan voor jaren waarin we antwoorden moeten formuleren op de zorgvragen die dwars door onze samenleving snijden. Hoe kunnen we de ziekte van Alzheimer, kanker en andere ziekten succesvol aanpakken, hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen langer kunnen genieten van een kwaliteitsvol leven en langer actief kunnen blijven, hoe kunnen we inzetten op efficiënte gezondheidszorg die betaalbare toegevoegde waarde levert aan de samenleving?

Zorg gaat over psychische, emotionele, sociale en lichamelijke zorg, het levensverhaal van de patiënt en zorg voor de zorgende. Maar evenzeer over onderzoek, innovatie en technologie. Gezondheidszorg overstijgt de grenzen van de disciplines, de wetenschapstakken, de bedrijfstakken en de zorgcentra. Het vraagt samenwerking om te komen tot oplossingen die de zorg van de toekomst succesvol maken.

Silo’s doorbreken

“Op het eerste zicht lijkt het te wringen, de harde wetenschappelijke en technologische wereld en de zachte sector van de zorg”, vertelt Tom Aelbrecht, Hoofd Janssen Campus Office. ”Ze zijn allebei ongelooflijk in beweging. Het is een opportuniteit om deze werelden in elkaar te schuiven en samen de innovaties waarop onze samenleving zit te wachten te versnellen.”

Nieuw gezondheidszorgmodel

Wij evolueren naar een geïntegreerd zorgmodel dat onze gezondheid en welzijn tijdens de volledige levenscyclus afdekt. Toekomstige oplossingen zullen niet bestaan uit aan de ene kant geneesmiddelen en aan de andere kant zorg. “We gaan niet wachten tot iemand ziek wordt alvorens iets te doen. Neen, we kijken naar een combinatie van elementen startend bij persoonlijke gezondheidsdata die de kern vormen van meer preventie, betere diagnostiek, gepersonaliseerde behandeling, opvolging en zorg. De klemtoon komt meer te liggen op preventie en vroegtijdige detectie van ziekten en gepersonaliseerde behandeling en nieuwe zorgmodellen”, vertelt Sonja Willems, Managing Director Janssen Benelux. “Deze evolutie kan enkel gerealiseerd worden wanneer de harde wetenschap en technologie en de zachte zorg krachten bundelen, kennis en gegevens uitwisselen”, vult Aelbrecht aan.

Op het eerste zicht lijkt het te wringen, de harde wetenschappelijke en technologische wereld en de zachte sector van de zorg

Tom Aelbrecht

Hoofd Janssen Campus Office

Performante gezondheidszorg

In Vlaanderen kunnen we steunen op een performante gezondheidszorg. Aan de oorsprong hiervan liggen topuniversiteiten en kennisinstellingen, goede hospitalen, onderzoek, innovatie en opleiding van het hoogste niveau door gedreven zorgverstrekkers, van artsen tot verpleegkundigen en mantelzorgers tot biologen, technologen en ingenieurs. “Stel u voor wat we als regio kunnen bereiken als we de kloof overbruggen en innovaties versneld kunnen valideren en integreren in het zorgmodel en de zorgverleners van de toekomst zodanig ontwikkelen dat ze de innovaties kunnen toepassen?”, besluit Tom.