Skip to main content

Взаимни връзки

Взаимни връзки

Индустрията наистина се развива пред очите ни и нивата на взаимодействие и взаимозависимост никога не са били по-високи​

Светът на фармацията: преди... и... сега​

През последното десетилетие в здравеопазването се наблюдават драматични промени.​

Преди...
  • Общопрактикуващите лекари бяха основните, които вземаха решения и оказваха влияние при избора на лечение;​
  • Получаването на разрешение за употреба на продуктите беше опростено – основни критерии за разрешение и реимбурсация бяха ефикасността, безопасността и качеството;​
  • Маржът във фармацевтичната индустрия бе висок – позволяваше по-големи инвестиции в нови изследователски и научни дейности;​
  • Традиционните структури и роли, отговорни за продажбите, бяха ефективни тъй като надграждането бе успешна стратегия на пазара.​
Сега...​
  • При формирането на избора на лечение са ангажирани много повече институции, които вземат решения и оказват влияние при предписването на лечение, като публични здравни власти, здравни застрахователи и медицински специалисти;​
  • Пациентските организации, представляващи пациентите в широк спектър от заболявания и държави, все по-дейно участват и влияят върху дебатите относно вземането на решения, като гласът на пациентите става все по-важен;​
  • Понастоящем, получаването на разрешение за употреба на продуктите е по-сложно, тъй като трябва да бъде демонстрирана тяхната различна и нарастваща медицинска, но и икономическа стойност;​
  • Поради тази причина, маржовете стават по-ниски, а разходите за научно-изследователска и развойна дейност за по-сложните продукти - по-високи;​
  • Развиват се нови роли и подходи с участие на екипи, насочени към клиента, които позволяват различни конкурентни стратегии на пазара.​

В допълнение към горното, напредъкът на технологиите също променя начина, по който здравните организации, лекарите/лицата, които се грижат за пациентите и пациентите комуникират помежду си.​

За повече информация вижте видеото по-долу.​