Skip to main content

Медицински специалисти​

Медицински специалисти​
Работа с медицинските специалисти в Европа, Близкия изток и Африка​
 

Стремим се да подобряваме грижата за пациента, като предоставяме на медицинските специалисти точна и достоверна информация, за да могат да направят препоръки, базирани на точна информация и в интерес на пациентите.​

Предлагаме нашите лекарства в Европа, Близкия изток и Африка на лекари и други медицински специалисти.​
 
Нашите партньори: лекари, фармацевти и медицински сестри.​

След като на пазара влезе нов медикамент, по-голямата част от комуникацията ни е насочена към лекарите, фармацевтите и медицинските сестри, които са в директен контакт с пациентите.​

Нашите инициативи за медицинско обучение включват:
 
  • Посещения при медицински специалисти от наши медицински представители
  • Спонсориране на медицински конгреси и курсове​
  • Статии в медицински и научни издания​
  • Образователна и обучителна информация в печатни издания или интернет​
  • Развитие на науката за благото на пациентите
 
Активно разработваме терапии за пациенти в шест важни терапевтични области на здравеопазването:​
 

Можете да потърсите повече информация относно нашите иновации в областта на изследователската и развойната дейност, създавани с цел трансформиране на здравеопазването.​