Skip to main content

Клинична разработка

Вярваме, че прозрачността на данните от клиничните проучвания подпомага напредъка в науката и медицината в името на пациентите​

В Janssen ние вярваме, че клиничните проучвания са в основата на всяка една фармацевтична изследователска и развойна дейност. Вярваме, че прозрачността на данните от клиничните проучвания подпомага напредъка в науката и медицината. Това е в интерес на пациентите, които използват фармацевтичните ни продукти, и на тези, които ги предписват.​

Janssen вярва в публичното споделяне на данните от клиничните проучвания, което е изразено и в политиката на компанията майка Johnson & Johnson.

В района на Европа, Близкия изток и Африка нашите основни инициативи в тази посока са: участие в проекта на университета Йейл - Yale University Open Data Access Project (YODA), за разглеждане и оценяване на всяко искане за клинични данни​