Skip to main content

Етика в изследователската и развойната дейност​

Ние ръководим своя иновативен бизнес отговорно и в съответствие с високи етични и обществени норми във всички аспекти на научно-изследователската и развойната си дейност.​

Janssen се придържа към най-високите етични стандарти в изследователската и развойната дейност​
 
При работата си в лабораторни условия и при клиничните си проучвания, ние поддържаме високи етични стандарти, приложими за цялата група от компании. Непрестанно преразглеждаме политиките си, свързани с изследователската дейност, за да гарантираме ефективен баланс между стремежа си към иновации и стабилни етични практики.​
 
В лабораторията​

Ангажирани сме да провеждаме своя иновативен бизнес отговорно и в съответствие с високи етични и обществени норми във всички аспекти на научноизследователската си дейност. Строго се придържаме към изследователски политики от международно признати стандарти, насочени към специфичните проблеми на хуманното отношение към животните, проучванията на стволови клетки и генетично модифицираните организми. Иновативните научни проучвания са от съществено значение за успешни открития и развитие на нови и подобрени лекарствени продукти.​

Как Janssen провежда клинични проучвания​

Janssen спонсорира и подкрепя провеждането на клинични проучвания в повече от 40 държави. Това осигурява широко разнообразие на населението, участващо в проучванията. Отнасяме се сериозно към своята отговорност спрямо хората, които вземат участие в проучванията, и стриктно се придържаме към принципите на добрата клинична практика.​

Нашият “Етичен кодекс за провеждане на изследователска и развойна дейност” има за цел да осигури специфични стандарти на поведение за лекари, учени, клинични изследователи и други, които са отговорни за медицинските аспекти на изследователската и развойната дейност.​

Създаване на нови лекарства​

Клиничните проучвания са средството, чрез което проучваме ефектите от потенциалните нови лекарствени продукти при хората. Ние изследваме безопасността и ефикасността на проучваното лекарство, какво е поведението му в тялото (абсорбиране, разпространение, елиминиране). Новият лекарствен продукт трябва да премине през три клинични етапа, преди да бъде пуснат в употреба: здрави доброволци (фаза 1) и пациенти (фаза 2 и 3).​

Нашите клинични проучвания се провеждат при стриктни правила и контролирани условия, а провеждането им е задължително, преди властите да разрешат употребата му. Проучванията продължават дори и след като лекарственият продукт е пуснат вече на пазара. Изпитванията фаза 4 се провеждат с цел проучване на дълготрайния ефект на продукта. Непрекъснато се следи за безопасността на лекарствените продукти и всеки рядък страничен ефект и се проучват възможности за лечение и на други заболявания, при пациенти по целия свят.

В развиващия се свят​

Нашите усилия са насочени и към иновация в областта на диагностиката и лечението и предоставянето им там, където те са най-необходими. Влагаме много ресурси в откриването и разработването на нови подобрени лечения за инфекциозните заболявания, от които страда развиващият се свят.​

Ако искате да научите повече за нашите усилия в областта на изследователската и развойната дейност, прочетете повече за петте терапевтични области, в които работи Janssen.​